Nyheter

For 20 år siden mista Stian Jarnes alt, og kom under en gjeldsordning

Nå er han på beina igjen, men har ikke mulighet til å spare opp nok penger så han kan få lån til å kjøpe hus til seg, kona og fire sønner.

På begynnelsen av 2000-tallet hadde Stian en samboer og en sønn.

De kjøpte hus og fikk lån. Så steg rentene til himmels. Stian jobbet i en 50 prosent stilling som hjelpepleier i kommunen, og økonomien gikk ikke rundt.

Det hele endte med at huset ble tvangssolgt, og han og samboeren gikk etter hvert fra hverandre.

Nå har Stian ny familie, men ikke mulighet til å kjøpe seg hus.

Da LO-leder Peggy Hessen Følsvik besøkte landsmøtet til Norsk Arbeidsmandsforbund, ba maskinføreren Stian Jarnes fra Nordland om hennes hjelp til å legge press for å fjerne krav til egenkapital på lån.

Fire konvolutter med 1000 kroner

Han satt igjen med mesteparten av gjelda, og søkte namsmannen om å få bli med i gjeldsordning. Etter nesten et år fikk han det innvilget.

Det betydde tvungen trekk fra lønna, og han beholdt et minimum av lønna hver måned.

– Jeg la 1000 kroner i fire konvolutter ved hver lønn. Det var til mat, en konvolutt for hver uke. Tannlege og sånn kunne jeg bare glemme, forteller han.

Etter hvert fikk han en ny kvinne i sitt liv. Hun var fra Colombia, og hadde tre sønner.

– Bare det å få dem hit kosta meg 70.000 kroner. Jeg sparte som faen.

I 2013 var den nye familien på plass i Nordland. I 2016 var han ferdig med gjeldsordningen, og kunne fritt disponere egen inntekt. Året etter skiftet han beite og ble maskinfører i Kolbjørn Nilsskog i Mosjøen.

Klarer ikke spare nok

Ønskedrømmen er å kunne kjøpe et hus til seg og familien. Men akkurat det er en ønskedrøm.

– Jeg har ikke sjans til å spare opp 15 prosent i egenkapital som kreves for å få lån.

Han forteller om ferier der de istedenfor å betale 15.000 kroner for en ferie til Sverige, brukte 5.000 kroner på friluftsutstyr og dro på fisketur til fjells.

Følelsen det gir ham som far å ikke kunne gi guttene det samme som andre barn får.

– Det er umulig for meg å spare opp 6-700.000 kroner og samtidig forsørge guttene mine.

Vil ha bort kravet til egenkapital

Stian mener at kravet om egenkapital ikke lenger er nødvendig, og bør vekk.

– Banken har full oversikt over økonomen til kundene. Den kan sjekke hvor mye lån kunden har, hva den har i inntekt. Banken kan ta en individuell vurdering av hver lånesøker, mener han.

Selv betaler han og kona 13.500 kroner i månedene for huset de leier.

– Vi kunne kjøpt et litt mindre hus, og hatt mye lavere utgifter hver måned.

Og om ikke alle banker fjerner kravet, så bør LOs bank, Sparebank1, gjøre dette. Maskinføreren mener kravet om egenkapital skaper klasseforskjeller.

– Jeg kan ikke hjelpe ungene mine med startkapital når de skal inn på boligmarkedet.

– Boligpolitikk er viktig for LO

Stian sitt innlegg var et av mange etter LO-lederens innledning. I sin oppsummering svarte hun nesten alle – også Stian. Men hun lovet ingenting.

– Det var en sterk historie om hvordan hverdagen din ser ut. Boligpolitikk har alltid vært viktig for LO, og vi har jobba fram gode ordninger for våre medlemmer i Sparebank1, sa hun.

Og oppfordra maskinføreren om å kontakte banken for å se hva som ligger av muligheter.

Mer fra Dagsavisen