Nyheter

Dette kom ut av Senterpartiets landsmøte

Melkøya, rus og kjernekraft var de store debattene under helgens landsmøte i Senterpartiet. Men møtet ble historisk av andre grunner enn politikken.

Fredagens åpningstale fra Trygve Slagsvold Vedum overrasket alle da han delte den personlige nyheten om at han i 2020 fikk Multippel Sklerose (MS).

Etter å ha falt om på baderomsgulvet hjemme en familiekveld, ble han etter hvert brakt til sykehuset i ambulanse. Etter flere runder med MR og helsesjekker, fikk han beskjeden fra legen mens han var på reise.

– Det var en krevende beskjed å få, fortalte han fra scenen.

Han fortalte videre at han holder sykdommen i sjakk med medisiner, men til NTB sier han at han aldri kan bli helt frisk.

– Dette vil alltid være en del av meg.

Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Nei til Melkøya-planer

Før landsmøtet ble det varslet at det kom til å bli debatt rundt kraftpolitikken.

I forkant av debatten gikk samtlige fylkeslag i Nord-Norge ut i Dagsavisen og sa de ikke noe av Equinors planlagte elektrifisering av gassanlegget på Melkøya i Hammerfest.

– Det vil mørklegge hele Troms og Finnmark, sier Jan Martin Rishaug i Finnmark Senterparti.

Sentralstyret hadde innstilt på å avvise forslaget, og ikke nevne Melkøya i det endelige vedtaket. Men etter debatt om temaet ble sentralstyrets forslag avvist, og landsmøtet vedtok at Senterpartiet skal være mot elektrifisering av Melkøya.

– Jeg er veldig fornøyd med at flertallet på landsmøtet hørte på Nord-Norge og fortsatt ønsker vekst og utvikling i nord. Med å frigi opsjon på energi bundet til Melkøya vil det bli tilgang til energi for nyetableringer og videreutvikling av arbeidsplasser. Derfor forventer jeg at partiet følger dette opp på storting og i regjering, sier Rishaug til Dagsavisen etter vedtaket.

Kjernekraft – kanskje

Samtidig gikk landsmøtet inn for å se på nye energikilder fremover, som kjernekraft.

I resolusjonen står det at de er oppmerksomme på at land nå satser på kjernekraft for å sikre forsyningssikkerhet og stabilitet i energisystemene, samtidig som at det erkjennes at det er store utfordringer knyttet til atomsikkerhet, avfallshåndtering og kostnader.

– I dag har vi sannsynligvis verken kompetanse, regulatorisk rammeverk eller et ordentlig kunnskapsgrunnlag til å gå nærmere inn i et slikt ordskifte utover det rent konseptuelle. Det vil uansett ta lang tid, sier partiet ifølge NTB.

Laksebrøl fra Brøndbo

Til tross for dårlige målinger, fikk partiets ledertrio fornyet tillit under landsmøtet. Trygve Slagsvold Vedum ble gjenvalgt til å lederrollen, med Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim som nestledere. Selv om det tidvis oppsto debatt rundt rus, helse og strøm, var landsmøtet preget av mye enighet i salen.

Utenfor salen, derimot, ble Senterpartiets delegater lørdag møtt av en horde av oransjekledde mennesker som viste sin motstand mot den mye omtalte «lakseskatten».

Demonstrasjonen kaller seg «Kystbrølet», de protesterer mot den såkalte lakseskatten som regjeringa varslet i fjor høst. Skatten skal sørge for at oppdrettsnæringa betaler mer av overskuddet inn til fellesskapet.

Med Bjarne Brøndbo på piano i front, brølte de ut sin misnøye mot Senterpartiets skattevedtak, som de mener vil hindre vekst i lokalsamfunn.

Partiets finanspolitiske talsperson, Geir Pollestad, mottok underskriftskampanjen på scenen, som talte over 2000 underskrifter.

Stølan

Han står fast på at skatteforslaget vil sikre vekst i lokalsamfunnene.

– Det som vil bestemme veksten i laksenæringa er hvor mye vekst vi tildeler. Hvor mye konsesjoner vi gir ut. Så vil skatten påvirke overskuddene, selvsagt, men man må ha overskudd for å betale skatten. Og staten dekker noe mer av investeringskostnadene. Jeg mener det er hold i det. Så vil framtida vise, sa han.


Nyeste fra Dagsavisen.no: