Nord-Norge

Nordnorsk front mot Equinor-planer: – Vil mørklegge hele Troms og Finnmark

Samtlige av de nordnorske Senterparti-fylkeslagene kjemper for at partiet skal gå mot elektrifisering av gassanlegget på Melkøya. Forslaget møter dog motbør hos sentralstyret i partiet.

TRONDHEIM (Dagsavisen): Samtlige av de nordnorske fylkeslagene til Senterpartiet ønsker ikke noe av Equinors planlagte elektrifisering av gassanlegget på Melkøya i Hammerfest.

– Det vil mørklegge hele Troms og Finnmark, sier Jan Martin Rishaug i Finnmark Senterparti.

Nordland Senterparti la inn forslag om å stanse elektrifiseringen av Melkøya, som ble avvist av sentralstyret. Den nordnorske koalisjonen tar likevel opp kampen for å få Senterpartiets landsmøte til å vedta forslaget.

Går mot kraftunderskudd i nord

Anlegget på Melkøya i Hammerfest, som produserer flytende naturgass, såkalt LNG, er mye debattert. Equinor har planer om å benytte strøm fra strømnettet for å drifte anlegget, noe som vil bruke 3,2 terawattimer per år. Elektrifiseringen har som mål å kutte karbonutslippet på anlegget med 90 prosent per år.

---

Melkøya er ei øy i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Øya ligger like nordvest for bysenteret til Hammerfest by. Så å si hele øya er dekket av et LNG-anlegg som tar i mot naturgrass fra petroleumsfeltet Snøhvit.

Snøhvitfeltet omfatter en felles utbygging av de tre funnene Snøhvit, Askeladd og Albatross.

Les mer hos SNL.

---

Siv Mossleth fra Nordland Senterparti sier den fornybare kraften må brukes på ny og eksisterende industri.

– Det er lakseslakteri, fiskeindustri, og for eksempel Aker som skal bygge stor fabrikk med produksjon av grønt stål i Narvik, sier hun, og mener strømforbruket til Melkøya vil ta all strømmen.

Irene Lange Nordahl, Troms Sp, og Siv Mossleth, Nordland Sp.

Nord-Norge går mot et kraftunderskudd, og Irene Lange Nordahl (Troms Sp) sier det er en vanskelig kraftsituasjon.

– For Troms, og spesielt Finnmark, er det ganske prekært, og da må vi finne løsninger som gjør at denne satsingen blir en flaskehals og propp for andre typer utvikling, sier hun.

– Det er jo enorme utslipp fra Melkøya, er det ikke bra å bruke fornybar kraft på å få ned det?

– Nei, ikke fornybar kraft fra land. Det er klokt å kutte utslipp fra olje- og gassnæringen, også fra Melkøya. Men ikke med kraft fra land, vi må finne andre løsninger. Vi har alternativ. Vi har mulighet for karbonfangst og -lagring. Havvind er også et alternativ, sier Mossleth.

Bryter med regjeringsplattformen

Rishaug fra Finnmark Sp sier det er et paradoks, i og med det nærmer seg kraftunderskudd i hele landsdelen, og spør om ikke anleggene på Mongstad og Kårstø kan være først ut med å bli elektrifisert.

– Mange andre steder du kan gjøre dette, inntil man har nok kraft til å gjøre det i Finnmark. Men man skal gjøre det der det er minst fra før av. Vi skal selvfølgelig nå klimamålene, men det må tas i rett rekkefølge, sier han, og påpeker at man vil mørklegge Troms og Finnmark hvis man gjennomfører planene.

Han mener dette bryter med Hurdalsplattformen.

– Det står helt klart at det skal elektrifiseres med annen energi enn den energien som er i dag. Hvis du leser side 25 i Hurdalsplattformen, så står det der. Helt klinkende klart, sier Jan Martin Rishaug.

– Bryter da regjeringen med Hurdalsplattformen?

– Jeg mener det, sier han, men påpeker at det kun er hans mening – ikke de andres.

Jan Martin Risholm, Finnmark Sp.

– Nå er ikke avgjørelsen tatt enda. Jeg håper vi får til et veldig klart signal til regjeringen på dette landsmøtet, at regjeringen pålegger Equinor å finne andre løsninger, sier Mossleth.

– For klimakuttene er bra, konstaterer Nordahl.

Nyeste fra Dagsavisen.no: