Nyheter

Ble ikke varslet da Oslo-lærer ble skadet etter vold i skolegården

Mandag starter rettssaken der en tidligere elev står tiltalt for å ha skadet en lærer med vold. Da hendelsen skjedde var det ingen som varslet verken Arbeidstilsynet, Nav eller forsikringsselskapet.

Heller ikke internt i Oslo kommune er de ansvarlige informert.

Ifølge Utdanningsetaten var det først sist uke, da Dagsavisen tok kontakt om saken, at etaten og avdelingsdirektøren med ansvar for de videregående skolene i Oslo ble klar over den alvorlige voldshendelsen, som fant sted for ni måneder siden og skal opp i Oslo Tingrett mandag 16. januar.

Det var i april i fjor at en mannlig lærer ved Hersleb videregående skole i Oslo ble brutalt lagt i bakken av en tidligere elev ved skolen, som oppsøkte skolen – angivelig for å hente et vitnemål.

Da han parkerte bilen i skolegården og den voldsutsatte læreren forsøkte å stoppe ham, tok den nå 23 år gamle mannen ifølge politiets tiltale tak i læreren og «vred ham ned i bakken» på en slik måte at læreren «fikk et nedpresningsbrudd og delvis avrevet sideleddbånd i kneet».

Saken ble få dager senere politianmeldt både av skolen og fornærmede.

Slik Dagsavisen skrev torsdag, ser politiet svært alvorlig på hendelsen. Den tiltalte risikerer nå inntil seks års fengsel for kroppsskade.

Dagsavisen kan nå avdekke at flere sentrale instanser der alvorlige voldshendelser og skade skal meldes, ikke er varslet – deriblant Arbeidstilsynet.

Ikke av ny dato

– Hendelsen er ikke meldt til Arbeidstilsynet. Vi har ikke vært kjent med hendelsen fra tidligere utover det som er nevnt i eposten fra avisen. Per nå har vi ikke mer å tilføye, men vi vil vurdere å kontakte arbeidsgiver med tanke på om hendelsen skulle ha vært meldt til oss, bekrefter seksjonsleder Kirsti Been Tofte i Arbeidstilsynet overfor Dagsavisen.

Manglende melding til Arbeidstilsynet av voldssaker i Osloskolen, har i lang tid vært tema.

I november 2021 uttalte seksjonsleder Ida Aagaard til Dagsavisen at det var «grunn til å tro at det er snakk om en underrapportering» av denne type hendelser til Arbeidstilsynet.

Uttalelsen kom i kjølvannet av at det ble avdekket at det hadde vært en sterk økning i skolenes rapportering av vold og trusler internt i kommunen i perioden 2016-2020 – uten at dette ble gjenspeilet i tall innmeldt til Arbeidstilsynet.

Feil i registreringen

Dagsavisen har stilt Utdanningsetaten i Oslo kommune en rekke spørsmål knyttet til håndteringen av saken i etterkant av voldshendelsen. Dette gjelder særlig i hvilken grad etatens egne, skriftlige rutiner for forebygging og registrering av vold, trusler og skader mot ansatte i Osloskolen, er fulgt.

Nå vedgår Anita Capjon Bergh, divisjonsdirektør med ansvar for personalhåndtering og helse, miljø og sikkerhet i Utdanningsetaten, omfattende brudd på egne rutiner:

– Saken ble vurdert som svært alvorlig og ble registrert i HR av skolen den dagen hendelsen fant sted.

Jeg er veldig lei meg for at en ansatt hos oss måtte oppleve dette på jobb.

—  Astrid Grytte, rektor på Hersleb

– Det har imidlertid blitt gjort en feil under registreringen som gjør at saken ikke er rapportert videre i henhold til rutinene. Skolen har fulgt opp den ansatte godt, men dessverre har ikke rapporteringen videre i våre systemer gått slik den skulle, skriver Capjon Bergh i en e-post til Dagsavisen.

Konkret har dette ført til at viktige instanser ikke er varslet snart ni måneder etter at læreren ble utsatt for alvorlig vold på jobben:

– Saken er ikke meldt verken til skoledirektør, etatens hovedverneombud, til Nav eller Oslo pensjonsforsikring. Det burde ha vært gjort, og det beklager vi. Saken ble heller ikke meldt til Arbeidstilsynet, opplyser Capjon Bergh til Dagsavisen.

Dette lover etaten å gjøre noe med umiddelbart:

– Oslos pensjonsforsikring og Nav blir nå varslet, forsikrer hun.

–Potensiell katastrofe

Opplysningene får etatshovedverneombud i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Dag Martin Vikheim, til å reagere kraftig:

– Dette er sjokkerende, men dessverre kanskje ikke så overraskende. HMS-arbeidet, og da spesielt rapporteringsrutiner og avvikshåndteringssystemet i etaten, er noe vi har påpekt svakhetene ved og har vært bekymret for i lang, lang tid, sier Vikheim.

Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten, Dag Martin Vikheim.

Selv om han mener rutinesvikten i seg selv er svært alvorlig, er Vikheim aller mest bekymret for konsekvensene det kan få for Osloskolens 17.000 ansatte:

– Den potensielle katastrofen i denne saken er at hvis ikke Dagsavisen hadde fått saken fram i lyset, vill voldshendelsen trolig ikke blitt meldt verken til NAV eller Oslo pensjonsforsikring. Her opereres det med foreldelsesfrister, påpeker Vikheim.

Han viser til at saker som ikke meldes innen ett år, som hovedregel kan gjøre det vanskelig å få det registrert som en yrkesskade.

– Som en konsekvens av dette kan økonomisk oppreisning og erstatning også stå i fare, fremholder Vikheim.

Han påpeker at det ikke er uvanlig at voldsutsatte kan slite med senskader, både fysiske og psykiske.

– Potensielt er det derfor mye som står på spill for den enkelte i en slik sak, understreker han.

Det er en oppfatning Odd Erling Olsen i Utdanningsforbundet Oslo deler.

Kan miste rettigheter

– Det mest alvorlige med dette er at læreren kan miste rettigheter og i ytterste konsekvens gå glipp av store beløp dersom det oppstår uførhet eller redusert arbeidsevne som følge av voldsskaden. Vi er også kjent med saker der medlemmer har fått senskader av hendelser som ikke er blitt registrert, sier Odd Erling Olsen, hovedtillitsvalgt for de videregående skolene i Utdanningsforbundet Oslo.

Odd Erling Olsen, hovedtillitsvalgt videregående skole Utdanningsforbundet Oslo

Han opplyser at forbundet vil be etaten om svar på hvilket økonomisk ansvar Utdanningsetaten vil ta dersom det skulle vise seg at læreren på Herleb har mistet rettigheter i NAV, Statens pensjonskasse eller i privat forsikringsselskap.

– I en sak som dette er det helt nødvendig, sier han.

Etter at vi ble kjent med saken denne uken har vi gjennomgått saken med skolen.

—  Anita Capjon Bergh, divisjonsdirektør Utdanningsetaten

På spørsmål om hva som er gjort for å ivareta og følge opp Hersleb-læreren etter hendelsen, svarer divisjonsdirektør Anita Capjon Bergh:

– Etter at vi ble kjent med saken denne uken har vi gjennomgått saken med skolen, og fått oversikt over hvordan den ansatte ble fulgt opp i etterkant av hendelsen. Vi er glad for at den ansatte har fått god oppfølging fra skolen og bedriftshelsetjenesten, og at saken ble politianmeldt.

– Veldig lei meg

Dagsavisen har også vært i kontakt med rektor ved Hersleb videregående skole, Astrid Grytte. Hun bekrefter etatens fremstilling av saken – både når det gjelder oppfølging av læreren og forklaringen på manglende rapportering.

– Jeg er veldig lei meg for at en ansatt hos oss måtte oppleve dette på jobb. Vi hadde tett dialog og oppfølging med den ansatte i etterkant av hendelsen, og bedriftshelsetjenesten har også vært koblet på, sier Grytte, og legger til:

– Vi gjorde dessverre en feil når saken ble registrert i HR-systemet vårt. Det gjør at saken ikke er rapportert videre. Det beklager vi og det retter vi nå opp i.

Dagsavisen har spurt både rektor og etaten om det virkelig stemmer at det ikke har vært noen annen form for kontakt eller kommunikasjon om saken mellom skolen og etaten; det være seg muntlig i kontaktmøter mellom rektor og avdelingsdirektør for videregående skole i etaten, e-poster, telefoner eller på annen måte.

Rektor har ikke besvart dette spørsmålet. I en kort sms til Dagsavisen skriver kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten, Randi Hagen Eriksrud:

«Det har ikke vært kontakt før nå».

Ikke et engangstilfelle

Odd Erling Olsen i Utdanningsforbundet sier det over mange år har vært til dels svært alvorlige voldssaker mot lærere og andre ansatte i Osloskolen, og at Utdanningsforbundet like lenge har vært tydelige på at denne type hendelser ikke bare må forebygges, men også følges opp med god personalbehandling.

– Når hendelser ikke blir rapportert mister vi oversikten både over hvor utbredt det er, og vi kan heller ikke lære noe av dem, sier han.

Den hovedtillitsvalgte forteller at forbundet opplever at det på mange nivåer og i mange typer saker ikke registreres godt nok hva lærere og andre ansatte utsettes for i arbeidsforholdet.

– Det er med bakgrunn i det naturlig å tenke seg at skolen ikke kjenner rutinene godt nok, og heller ikke er klar over de mulige konsekvensene det har for ansatte når ting ikke registreres, sier Olsen til Dagsavisen.

Både etatshovedverneombud Dag Martin Vikheim og hovedtillitsvalgt Odd Erling Olsen vil nå følge opp saken blant annet for å få vite bakgrunnen for det som har skjedd.

– Dette er et område vi har rettet mye oppmerksomhet mot i lang tid, og er et arbeid vi fortsatt står midt oppe i. Ikke minst fordi vi vet at liv og helse er i større fare ved utøvelse av vold og trusler på de høyeste trinnene, sier Dag Martin Vikheim til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen