Nyheter

Stavanger kommune forlenger vaksineintervallet

Stavanger kommune forlenger intervallene mellom første og andre dose for Pfizer-vaksinen fra og med 18. mai.

Det skriver kommunen i en pressemelding. Helse- og omsorgsdepartementet forlenget nylig intervallene for Pfizer-vaksinen, som Stavanger tilbyr, fra seks til tolv uker. Dette gjøres for å sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig. Kommunen skriver at dette vil bidra til å hindre alvorlig sykdom og død, og til å redusere smittenivået i samfunnet.

Gjelder den friske delen av befolkningen

Forlenget intervall vil gjelde for dem som er i prioriteringsgruppe åtte og ni, og de som er i aldersgruppen 18–44. Det vil si den friske delen av befolkningen under 65 år.

– I Stavanger beregner vi å komme til prioriteringsgruppe åtte rundt 18. mai. Derfor har vi besluttet at intervallet mellom de to dosene skal forlenges fra og med den datoen, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden.

Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som vaksineres før 18. mai får dose to etter seks uker. At intervallet forlenges, har ingen betydning for effekten av vaksinen.

Vaksineres for fullt hele sommeren

FHI melder at vaksineleveransene til Norge fortsetter uavhengig av sommerferieavviklingen, og at det kan komme store mengder vaksine i juni og juli. Vaksinedosene vil bli sendt fortløpende ut til kommunene. Stavangers innbyggere må derfor være forberedt på å få tilbud om dose en eller bli kalt inn til dose to i sommerferien sin.

– Da er det viktig at en planlegger litt, fordi dose to skal settes i samme kommune som dose en. Det er også viktig å huske på at det ikke er mulig å booke om timen for dose to. Du kan booke tid for dose en selv, men blir innkalt til dose to i henhold til intervallet mellom dosene, understreker Ruth Midtgarden.

To doser gir fullgod beskyttelse

Time for dose to kan kun bestilles om ved akutt sykdom eller sykehusinnleggelse, ved karantene eller isolasjon, eller for dem som jobber offshore.

Selv om dose en gir god beskyttelse, oppnås full beskyttelse 1–2 uker etter siste dose. FHI advarer derfor mot å droppe dose to.