Nyheter

Alle bosatt i Stavanger får tilbud om vaksine – også de som ikke er folkeregistrert

Er du ikke folkeregistrert i Stavanger, men bosatt her? Da kan du få koronavaksinen i vaksinesenteret i Forum Expo, men det er noen ting du må huske på.

Direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, synes vaksineringen av kommunens innbyggere har gått kjempebra til nå. Hele 25.800 personer har fått første dose.

– I utgangspunktet skal vi kunne tilby vaksine til alle som bor og oppholder seg i Stavanger, inkludert studentene. De som er folkeregistrert i Stavanger kommune skal ha mottatt en SMS fra kommunen med tilbud om å registrere at de ønsker vaksine når vi kommer til deres aldersgruppe, sier direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse, til RA.

Studenter og andre som er folkeregistret i annen kommune vil ikke motta SMS automatisk, men må gå inn på kommunens nettside og registrere seg der.

– Helse- og omsorgsloven tilsier at alle som oppholder seg i kommunen, typisk student eller sesongarbeider, har krav på å få helsehjelp ved behov. Da forstår vi det slik at det gjelder for vaksineringen også, sier Fosse.

– Studenter vil mest sannsynlig få tilbud fra den kommunen de er folkeregistrert i også – det er i det minste enhver kommunes oppgave. Da er det viktig å huske at man i utgangspunktet skal få dose én og to på ett og samme sted.

Folkehelseinstituttet (FHI) sine nye retningslinjer tilsier at det skal være tolv ukers intervaller mellom de to vaksinedosene fra og med når Stavanger kommune er klare for å vaksinere de mellom 55 og 64 år. Det vil si at dersom man velger å ta første dose i Stavanger, må man planlegge tolv uker fram i tid.

– Det er først og fremst på grunn av logistikken at det er ønskelig at innbyggerne tar de to dosene i samme kommune. Det handler også om forsvarlighet – da kan vi få satt andre dose på riktig tidspunkt, sier Fosse.

– Foreløpig er vi langt unna å starte vaksineringen av studentene. Om et par uker skal vi begynne å vaksinere dem mellom 55 og 64 år, og de kommer vi til å holde på med en god stund. Med forbehold, i og med at alt endrer seg hele tiden, vil jeg gjette at studentene vil være tilbake i Stavanger på sensommeren før vi kan vaksinere dem. De tilhører gruppen 18–44 år, men vi begynner med de eldste først, legger hun til.

Godt i gang med vaksineringen

Kommunen har sendt ut SMS til over 90.000 innbyggere i Stavanger, men disse er folkeregistrert og har eget mobilnummer registrert på seg selv. Tirsdag morgen holdt Fosse en presentasjon om koronasituasjonen i Stavanger sammen med helsesjef Runar Johannessen. Fosse fortalte at kommunen har fått omtrent 57.000 registreringer fra innbyggere som ønsker å vaksinere seg.

– Det er bra til å være første respons, men likevel ikke godt nok. Vi ønsker at så mange som mulig vil ta vaksinen og at vi til slutt får en god oppslutning, sier Fosse før hun fortsetter:

– Vi må vurdere om kommunen skal sende en ny oppfordring nærmere sommeren.

Helsedirektøren synes kommunen har kommet godt i gang med vaksineringen. Under orienteringen for politikerne kunne hun blant annet fortelle at 33.700 innbyggere er vaksinert med første dose. Dette gjelder blant annet 92,8 prosent av de over 85 år, 96,9 prosent av de mellom 75 og 84 år, og 90,4 prosent av de mellom 65 og 74 år.

– Vi har hatt en fin ordning med fastlegene, og de er stort sett ferdig med å vaksinere sine pasienter over 65 år. De holder fortsatt på med å sette dose to, men tar som hovedregel ikke inn nye pasienter, sier Fosse for hun fortsetter:

– Etter at det den første dagen med massevaksinering var lang kø utenfor Forum Expo, har det gått mye bedre. Vi gjør stadig endringer, og vi passer på å fortelle innbyggerne at de må komme til riktig tid når de skal vaksineres.

Har man allerede fått tilbud fra en annen kommune, eller velger å ta vaksinen et annet sted, kan man se bort ifra SMSen fra Stavanger kommune.

– Registreringen er ikke forpliktende, sier Eli Karin Fosse.