Nyheter

Smittevernoverlege minner om at koronaviruset ikke tar påskefri

Smittevernoverlege i Drammen kommune, Einar Sagberg frykter en oppblomstring av viruset etter påsken. Slik man så etter vinterferien tidligere i år.

I dag melder Drammen kommune om 30 personer som har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 22 av dem er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste åtte. For noen av disse åtte pågår smittesporingen fortsatt. To av dem som har fått påvist smitte, er blitt smittet i forbindelse med reiser i utlandet.

Flere i karantene

– 30 nye smittetilfeller viser at smittetrykket fortsatt er høyt i Drammen kommune, selv om det heldigvis er lavere enn vi har sett de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Dagens smittetilfeller får konsekvenser for én barnehage og to skoler. Ved Lilleløkka barnehage må både barn og ansatte i karantene, mens ved Brandengen skole og Åssiden videregående skole er det smittetilfeller som fører til forlenget karantene for elever og lærere.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Tidlig å si at smittetallet er på vei ned

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 609 nye smittetilfeller. Dette tallet synker for femte dag på rad. I utgangspunktet er det et positivt tegn, men smittevernoverlegen mener det er for tidlig å konkludere med at smittetrykket er på vei ned.

– Vi har hatt strenge restriksjoner over lengre tid, så vi bør se effekten av disse tiltakene nå. Sånn sett er det naturlig at smittetallene synker. Men på samme måte som vi var tilbakeholdne med å trekke for raske konklusjoner rundt jule- og nyttårshøytiden, er vi forsiktige med å konkludere nå. De siste dagene har vi sett en markant nedgang i antallet som tester seg. Derfor vil vi nok se an smitteutviklingen gjennom påsken før vi konkluderer med om smittetrykket har falt eller ikke, sier Sagberg.

Han innrømmer at selve påsken utgjør et stort usikkerhetsmoment. Påskedagene er en tid hvor mange tradisjonelt møtes. Men i år er det gitt tydelige anbefalinger om å begrense sosial kontakt mest mulig. For at smittetallene skal kunne synke videre, er det en forutsetning at alle følger reglene og anbefalingene som er gitt fra helsemyndighetene.

Hvis man omgås andre enn dem man bor sammen med og ikke overholder avstandsreglene, kan vi se en smitteoppblomstring igjen etter påsken.

– Vi frykter at dette kan skje, men håper selvfølgelig at alle gjør sitt ytterste for å redusere risikoen for å bli smittet. Da kan vi forhåpentligvis se et ytterligere fall i antall smittede også når påsken er over, sier smittevernoverlegen.

Oppblomstring etter vinterferien

Etter vinterferien for noen uker siden kom det en kraftig oppblomstring av smitte. Smittesporingsarbeidet som ble gjennomført, viste at økningen i smittespredningen startet med sosiale sammenkomster og fritidsaktiviteter for ungdom og unge voksne i vinterferien. I ettertid har smitte som følge av disse sammenkomstene og aktiviteten berørt flere hundre personer.

– Det er viktig nå at både ungdommene selv og foreldregenerasjonen tar ansvar for å unngå sammenkomster og fester i påsken, slik at vi unngår nye smitteutbrudd, sier Einar Sagberg.

Han minner om at viruset på ingen måte tar noen pause i påskehøytiden. Derfor er fortsatt helt avgjørende at alle som har antydninger til luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom tester seg.Mer fra Dagsavisen