Fremtiden

Koronadødsfall ved sykehuset i Drammen

Én person omkom på Drammen sykehus mandag, som følge av koronasmitte.

– Mine tanker og kondolanser går til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Personen som døde som følge av koronasmitte mandag var bosatt i Drammen kommune.

Med gårsdagens dødsfall er det nå registrert 47 dødsfall etter påvist koronasmitte i Drammen kommune.

Færre har testet seg

Det siste døgnet er det registrert 25 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Av disse er det kjent smittevei for 22 stykker og ukjent smittevei for to personer. Det jobbes fortsatt med smittesporing for én person.

Blant dagens smittetilfeller er Marienlyst skole og Akademiet Sundland berørt. For begge skolene medfører dette at elever og ansatte settes i karantene.

I løpet av helgen og i går har det vært relativt få som har testet seg sammenlignet med de foregående 14 dagene.

– Dagens smittetall gjenspeiler at det var relativt få som testet seg i gå, sier smittevernoverlege Einar Sagberg, og oppfordrer alle til å ha lav terskel for å teste seg selv om det nå er påske.

Det er mange som kun har milde symptomer, men når man vet at denne virusvarianten smitter så mye lettere, er det ekstra viktig å følge nasjonale råd og regler for å forhindre at flere blir smittet.

– Helgens påviste smittetilfeller fordeler seg mer jevnt ut i kommunen enn tidligere, og det er viktig påminnelse om at man må teste seg uansett hvilken del av kommunen man bor i dersom man får symptomer.

Svakt synkende smittekurve

Han understreker igjen viktigheten av å ha få nærkontakter og holde god avstand til alle unntatt familiemedlemmer.

I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 642 smittetilfeller. Det er tre færre en tallet for de foregående 14 dagene i går.

– Vi har ikke på noe tidspunkt under pandemien snakket om økende eller synkende smittetrend basert på enkeltdager. Vi ser på hvor mange som har fått påvist smitte de siste 14 dagene for bedre å se hvordan smitteutviklingen er. Det er gledelig at vi nå har sett noen dager på rad hvor dette tallet har hatt en svakt fallende trend, men det er mange faktorer som påvirker de daglige smittetallene som blant annet atferd i feriene og antall som tester seg, så det er for tidlig å trekke noen sikre slutninger riktig enda, sier Sagberg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: