Nord-Norge

Jobbintervjuet ble avlyst fordi hun var russisk

Designeren var på jobbjakt og hadde en imponerende portefølje. Det mente også en mulig arbeidsgiver og kalte henne inn til intervju. Men dit kom hun aldri.

Én time før intervjuet skulle gjennomføres fikk hun en e-post om at intervjuet var avlyst fordi hun er russisk.

Nå har Diskrimineringsnemnda avgjort at designeren er diskriminert på grunn av etnisitet. Arbeidsgiveren må betaler 30.000 kroner i oppreisning, ifølge vedtaket i Diskrimineringsnemnda.

Verdsatt over hele verden

Designeren søkte på stillingen som designer og fikk en e-post om hun kunne dele porteføljen. Etter en korrespondanse mellom henne og arbeidsgiveren kom det fram at de var imponert over arbeidet hennes og kalte henne inn til intervju. Det ble avlyst med begrunnelse om at hun var russisk.

Ifølge vedtaket i Diskrimineringsnemnda har kvinnen jobbet hardt og har bygget opp en portefølje som har blitt verdsatt i hele verden. Hun har flere venner i Norge og trodde hun skulle bli behandlet rettferdig.

Kjente til at hun var russisk

Hun ble invitert til intervju på grunn av hennes ferdigheter og kompetanse, og selskapet var hele tiden kjent med at hun var russisk. Hun stiller spørsmål ved Norges moral og etikk da intervjuet ble avlyst én time før det skulle avholdes, ifølge vedtaket.

Designeren krevde en oppreisning på 200.000 kroner.

Legger seg paddeflat

Selskapet som avlyste intervjuet legger seg skinnflat og beklager det som har skjedd og forstår klagers reaksjon, ifølge vedtaket i Diskrimineringsnemnda.

Selskapet forklarer at avlysningen av intervjuet skjedde i en stresset situasjon, og ble kommunisert på en svært uheldig og uriktig måte. Selskapet uttaler at de har ingen toleranse for diskriminering av noen art, og mener det var uriktig å gi intervjuavslag fordi hun var russisk, ifølge vedtaket.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: