Nord-Norge

Ny flyplass i Bodø med i statsbudsjettet

- Veldig glad pengene kommer, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap).

Torsdag kl. 10 ble statsbudsjettet for 2023 lagt fram.

Det kommer det fram flytting at lufthavnen i Bodø foreslås innvilget 1007 millioner kroner i statsbudsjettet. Hele forslaget kan leses nederst i saken.

Dermed kan kommunen fortsette planen med byutviklingsprosjektet “Ny by -ny flyplass”. Den nye flyplassen og bydelen regnes som et av de største byutviklingsprosjektene i landet, og har en prislapp på sju milliarder kroner. Prosjektet startet etter at hovedflybasen i Bodø ble vedtatt flyttet til Ørlandet. Militæret etterlot seg store arealer, samtidig som rullebanen ble ansett å ha behov for oppgradering, ifølge Bodø kommunes nettsider. Planen baserer seg på å bygge ny flyplass én kilometer lenger sør fra nåværende rullebane, og bygge en ny, grønn bydel med mål om å sikre kommunen 10.000 nye arbeidsplasser innen 2050.

Ordfører: – Veldig glad

– I mange år har vi vært glade for lovnader, nå endelig innfris de fullt ut og jeg utrolig takknemlig for at denne regjeringen viser handlekraft og kommer med pengene, sier Bodøs ordfører Ida Pinnerød (Ap) om nyheten.

– Jeg er glad for den tydelige rødgrønne profilen i dette statsbudsjettet, og at regjeringen i en tid med store internasjonale utfordringer prioriterer å hegne om velferden og beredskapen i landet vårt. Så er jeg selvsagt veldig glad og takknemlig for at pengene kommer og vi kan fortsette det viktige arbeidet med ny by og ny flyplass i Bodø, sier hun, og legger til det er en sak de har lagt ned mange titalls millioner i arbeidet allerede.

– Det er i tett samarbeid med Forsvars- og Samferdselsetatene etter at man bestemte å legge ned kampflybasen i Bodø og vi mista 1000 arbeidsplasser. Dette er utrolig viktig både for utviklingen i Bodø og regionen, det er viktig for og for en velfungerende og klimavennlig by, sier hun.

– En god dag

– Det er en god dag, vi er glad og fornøyd.

Det sier Odd-Emil Ingebrigtsen, tidligere fiskeri- og sjømatminister, og nå ordførerkandidat i Bodø for Høyre.

– Vi er veldig glad for at regjeringen følger opp det som har vært bred politisk enighet om. Det blir startskuddet for et langsiktig, men viktig utviklingsprosjekt for hele Nordland, ikke bare for Bodø og Bodøregionen, sier

Han sier prosjektet er resultatet av at de har vært flink lokalt til å stå sammen i store viktige saker.

– Det viser å gi gode resultater, sier han, og mener prosjektet er viktig for å sikre at byen ikke opplever samfunnsøkonomisk stagnasjon fremover.

– En annen dimensjon er i lys av Ukraina-krigen. Da er det enda viktigere med dette prosjektet, for man kan bruke en god del av den militære infrastrukturen for å kunne ta imot allierte styrker raskt om det skulle være. Man slipper å bygge mye ny infrastruktur, sier han.

.

Prislapp: 7 milliarder kroner

Prosjektet har en prisantydning på sju milliarder kroner, som skal betales av staten, Avinor og Bodø kommune.

Men det har ikke gått knirkefritt for prosjektet. Tidligere i år kunngjorde Avinor at de måtte utsette byggingen med ett år grunnet pandemiens innhogg på økonomien. Da økte regjeringen sin andel og sikret videre utbygging.

Før statsbudsjettet ble presentert torsdag, var det igjen usikkerhet om regjeringen ville garantere for utbyggingen, deriblant fra Høyres ordførerkandidat.

Nå er det klart at prosjektet er sikret likevel. Forslaget fra regjeringen lyder slik:

“Regjeringen foreslår å bevilge 1 007 millioner kroner til flytting av Bodø lufthavn. 450 millioner kroner foreslås til å dekke Avinors planleggingsaktiviteter. Dette omfatter påløpte planleggingskostnader i perioden 2019–2022 og planleggingsaktiviteter i 2023. 577 millioner kroner settes av som tilskudd til Avinor til kjøp av dagens flyplasstomt fra Forsvarsbygg. Bevilgningen tilsvares av en inntekt på samme beløp på Forsvarsdepartementets budsjett”.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen