Nyheter

Ønsker å gjøre flyplassen om til et logistikksenter

Eierne av Moss lufthavn Rygge har gitt opp forsøket om å gjenåpne den sivile flyplassen. Nå ser de på hva annet terminalbygget kan brukes til.

I fjor høst ble terminalbygget og tilhørende infrastruktur på Moss lufthavn Rygge (MLR) lagt ut for salg. Dagens eiere, Jotunfjell Partners, hadde da via selskapet Rygge Sivile Lufthavn (RSL) prøvd å få til en gjenåpning siden de overtok flyplassen i 2017 – uten hell.

Nå har eierne mistet helt håpet om en gjenåpning. De forsøker ikke lenger å få sivil flytrafikk til Rygge. De har også avsluttet arbeidet med å selge flyplassen.

Grunnen er ifølge Espen Ettre, talsperson for RSL, den økonomiske situasjonen som flybransjen er i for tiden.

– Vi har forsøkt å selge, men fikk ikke noen fornuftige bud.

– Så dere fikk bud?

– Ingen formelle og ingen som var tilfredsstillende. Det var mange som kom på befaring og ville se nærmere på flyplassen, men ingen kom tilbake med et bud vi kunne akseptere, svarer Ettre.

Inntrykket til eierne var at samtlige aktører som var interesserte i å kjøpe flyplassen, hadde som mål å gjenåpne den for sivil flyplassdrift.

Vår vurdering er at terminalbygget egner seg godt til alternativ bruk.

—  Espen Ettre, talsperson for Rygge Sivile Lufthavn (RSL)

Ser på nye løsninger

Det mener Jotunfjell Partners ikke lenger er et realistisk mål. I stedet har de begynt å se på en alternativ bruk for Moss lufthavn Rygge.

– Vår vurdering er at terminalbygget egner seg godt til alternativ bruk, sier Ettre.

Ett av alternativene som Jotunfjell Partners har drøftet, er å gjøre flyplassen om til et logistikksenter.

– Vi mener flyplassen er godt lokalisert med tanke på et logistikksenter eller -lager. Det er dessuten etterspørsel etter et slikt bygg i området. Det vil etter vår oppfatning dessuten være et bruk som ikke kommer i veien for Forsvarets aktiviteter på rullebanen, sier Ettre.

Liten politisk vilje

Å konvertere terminalbygget vil kreve aksept fra Forsvaret, som er grunneier. Det vil også kreve politisk aksept.

Området er nemlig regulert til flyplassdrift. Det har tidligere ikke vært stor nok politisk vilje til å omregulere dette til noen annet bruk. Det er heller ikke tilfellet nå, skal vi tro mosseordfører Hanne Tollerud (Ap).

– Jeg opplever at det fortsatt er stort politisk trykk fra de folkevalgte her i regionen om å få i gang Moss lufthavn Rygge igjen, sier hun.

Moss lufthavn Rygge (MLR). Ryanair. Fly. Flyplass. Lufthavn.

Åpen for å selge til Avinor

Et annet alternativ, som enkelte politikere har pekt på, er at flyplassen blir en avlastningsrullebane for Oslo Lufthavn Gardermoen.

Forrige uke ble det kjent at et utvalg skal vurdere behovet for en tredje rullebane på Gardermoen. Som et ledd i dette arbeidet, vil det også bli vurdert hvilken rolle lufthavnen i Rygge kan spille.

Ettre vil følge utvalgets arbeid med interesse. Han ser gjerne for seg at Rygge kan brukes som avlastningsrullebane for Gardermoen, i stedet for at det bygges en tredje rullebane der.

– Hvis Avinor er villige til å betale en fornuftig pris – en meget rimelig pris for en flyplassterminal, mener vi – så vil vi selvfølgelig se veldig positivt på det, sier han.

Fjernet fjernvarmeanlegg

Den siste tiden har flyplasseierne gjort en rekke tiltak for å redusere de løpende kostnadene knyttet til den daglige driften. Det har inntil nylig kostet dem flere millioner kroner å eie terminalbygget og tilhørende infrastruktur. Nå har de blant annet kuttet ned på strømregningen.

Nylig ble fjernvarmeanlegget som den sivile flyplassen benyttet seg av demontert. Dette var eid av Follo Fjernvarme, som flyplasseierne hadde en avtale med om å varme opp terminalbygget. Avtalen ble inngått da flyplassen åpnet i 2007 og varte ifølge Ettre i 15 år. Den ble ikke fornyet.

– Slik avtalen var, betalte vi strømpris for hver kilowattime vi fikk. Det var ikke bærekraftig lenger, sier han.

Demonteringen av fjernvarmeanlegget innebærer at det må bygges et nytt anlegg til oppvarming ved en eventuell gjenåpning av flyplassen.

For øyeblikket har eierne erstattet fjernvarmeanlegget med et mer provisorisk – og langt billigere – anlegg. Det holder bygget, inkludert vannrørene, over frysepunktet, men ikke stort mer.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

---

Moss lufthavn Rygge

  • Den sivile flyplassen, som ble drevet av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), måtte legge ned driften 1. november 2016.
  • Årsaken var at Ryanair valgte å si opp sin baseflyavtale.
  • Dette hevdet de selv var på grunn av flypassasjeravgiften, som ble innført samme år.
  • I 2017 overtok investeringsselskapet Jotunfjell Partners eierskapet til RSL, samt terminalbygget og tilhørende infrastruktur på Moss lufthavn Rygge.
  • Etter det forsøkte de å få til en gjenåpning, uten å lykkes.
  • Senere forsøkte de å selge seg ut av flyplassen. Heller ikke det lyktes de med.

---

Mer fra Dagsavisen