Nyheter

Gjemte over en million sigaretter og 1.600 liter brennevin i gipsplater

På grenseovergangen skjønte vogntogføreren at han var i ferd med å bli tatt: «Det går til helvete med meg», skrev han i en SMS til kompanjongen.

Tollerne på Svinesund avdekket 1.199.200 stk. sigaretter og 1.620 liter brennevin som var skjult i ni uthulede gipsplater, plassert i en lastebilhenger og trekkvogn.

En mann i 30-årene fra Litauen kom kjørende på rød sone over grenseovergangen på Svinesund 20. februar i år.

Skjult i ni uthulede gipsplater lå det 1.199.200 stk. sigaretter og 1.620 liter brennevin.

Varene hadde en verdi som tilsa en avgiftsunndragelse på over 5,2 millioner norske kroner.

Nå er mannen dømt til fengsel av Søndre Østfold tingrett. Under rettssaken hevdet mannen at han ikke visste om varene som var gjemt i gipsplatene, og erkjente ikke straffskyld. Tingretten mente han handlet helt på grensen til forsettlig.

Sa de fant fraktoppdraget på internett

Mannen driver et transportfirma sammen med en kompanjong i hjemlandet. Firmaet eier trekkvognen og hengeren som ble brukt under smuglingsforsøket og som nå har blitt inndratt av norske myndigheter.

I retten forklarte mannen at han fikk fraktoppdraget fra kompanjongen. Oppdraget kom ifølge mannen ikke fra firmaets faste speditørforbindelser. I stedet skal kompanjongen skal ha kommet over det ved søk på internett, fra en kunde han ikke kjente til.

Oppdraget gikk ut på å frakte gipsplatene til Oslo, men mannen hevdet han ikke fikk en nøyaktig adresse. Det skulle han først få når han hadde krysset grensen og nærmet seg hovedstaden.

For øvrig skjedde norgeshistoriens største sigarettbeslaget i nettopp Oslo. Tilbake i 2009 ble det funnet 6,9 millioner sigaretter i forbindelse med kontroll av et lageranlegg. Det nest største beslaget av denne typen skjedde i 2000. Da ble det funnet 5,6 millioner sigaretter i en konteiner i Moss.

Sendte melding før smuglervarene ble funnet

Det var tolltjenestefirmaet KGH som først ante ugler i mosen og ba de norske tollerne sjekke frakten til yrkessjåføren fra Litauen, etter at fraktbrevet inneholdt navnet på et selskap i Oslo som ikke eksisterte. Smuglerne hadde valgt det generiske navnet Norske Importører AS, men verken adressen til selskapet eller organisasjonsnummeret stemte.

Da mannen kjørte inn på rød sone for kontroll, skrev han følgende melding til kompanjongen sin: «Det går til helvete med meg».

Meldingen ble sendt før tollerne hadde avdekket smuglergodset, noe tingretten la vekt på under rettssaken.

– Dette trekker klart i retning av at han i det minste hadde en mistanke om at tollerne ville avdekke noe ulovlig ved lasten, noe som underbygger hans grove uaktsomhet, står det i dommen.

Hadde «et klart profesjonelt preg»

Den domfelte har ifølge dommen jobbet som yrkessjåfør i 14 år, og har hatt mange transportoppdrag til Skandinavia og Norge.

– Dette tilsier en streng aktsomhetsnorm, både når det gjelder hvilke oppdrag han påtar seg og at opplysningene han får er riktige og fullstendige i henhold til gjeldende krav i mottakerlandet, påpekes det i dommen.

Retten mente også det var påfallende at mannen hadde skrudd av sporingsfunksjonen på telefonen sin før han hentet gipsplatene som skjulte smuglervarene.

Søndre Østfold konkluderte med at skyldgraden lå i det øvre sjiktet av grov uaktsomhet – og grenset mot forsett.

Overtredelsen ble ansett som «særlig grov», fordi den omfattet et stort omfang varer som var ment for videre ulovlig omsetning i Norge. Tingretten mente smuglingen dessuten hadde et klart profesjonelt preg, med en mulig høy fortjeneste for flere kriminelle ledd.

De mente passende straff var halvannet år i fengsel. Det var et halvt års mildere straff enn det aktor ba om.

Yrkessjåføren ble også fradømt retten til å kjøre i Norge i tre år.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.