Fra retten

Råkjørte i over en mil på E6 med politiet på slep - hevder han ikke la merke til politibilen

En motorsyklist kjørte så fort på E6 gjennom Østfold at en politibil som prøvde å stanse mannen ikke klarte å holde følge.

Søndag kveld den 18. juli i fjor var to polititjenestemenn i en sivil politibil på vei sørover mot et oppdrag på Svinesund. Ved Moss ble de forbikjørt av en motorsyklist med det de beskrev som en «utrolig fart».

De avbrøt det opprinnelige oppdraget og satte på sirener og blålys for å ta opp jakten på motorsyklisten. De måtte kjøre med «klampen i bånn», har de beskrevet. På det meste var de oppe i 203 km/t i timen, men det var likevel ikke nok til å ta igjen motorsykkelen. Den ene politibetjenten har senere forklart at de følte at det gikk ubehagelig fort og at de måtte slippe seg noe bakover, av hensyn til sikkerheten til både dem selv og andre.

Den aktive politijakten ble dermed avbrutt, men før de slapp seg bakover hadde de klart å notere seg registreringsnummeret på motorsykkelen, og de fortsatte å kjøre etter på avstand.

Stanset ikke av verken sirener, blålys eller fjernlys

Føreren var en mann i 30-årene fra Østlandet. Motorsykkelen var av samme modell som blir brukt i konkurransekjøring, med en maksfart på opp mot 300 km/t. Mannen hadde overtatt eierskapet av motorsykkelen kort tid før politijakten.

Han fikk opprinnelig en bot for råkjøringen, men valgte å ikke godta den. Dermed endte saken opp i Søndre Østfold tingrett.

Der forklarte mannen at, ja, han hadde tatt seg en kjøretur, men nektet for å ha kjørt fortere enn fartsgrensen på stedet (110 km/t).

Turen endte i Råde, hvor han tok av E6. Der ble han etter hvert stanset av samme politipatrulje som hadde kjørt etter ham siden Moss – en strekning på nærmere 15 km. I tingretten hevdet mannen at han ikke hadde verken sett eller hørt politibilen før han svingte av E6.

Den sivile politibilen hadde blålys på speilene, i grillen og på støtfanger, men ikke på taket. Blålysene hadde ifølge politimennene stått på hele tiden, mens sirenen hadde blitt skrudd av periodevis. De signaliserte også med fjernlys.

Ansett som grovt uaktsomt

Den ene politibetjenten forklarte i retten at føreren hadde lagt seg ned over sykkelen for å minske luftmotstanden, noe som kan ha bidratt til at han ikke la merke til signalene i speilene.

Retten mener dog at mannen burde ha lagt merke til politiet.

– Det anføres at tiltalte med sin hastighet kan ha hatt vanskelig med å se og høre politiet. Det er ikke unnskyldelig når han på uaktsom måte kjører slik han gjør. Hadde han kjørt med normal hastighet hadde han blitt oppmerksom på politiet, står det i dommen mot mannen.

Det kom også fram at mannen hadde passert andre kjøretøy i venstre felt og at andre biler måtte vike til høyre i det han kom kjørende mot dem bakfra i stor hastighet. Tingretten anså kjøringen som grovt uaktsom.

Ettersom den sivile politibilen ikke hadde utstyr for å måle motorsykkelens hastighet, i tillegg til flere andre usikkerhetsmomenter, la retten til grunn at motorsykkelen «bare» holdt opp mot 180 km/t.

– Dette er en svært grov tilsidesettelse av atferdsnormer i trafikken og det må således reageres strengt, står det videre i dommen.

Det var imidlertid kun tale om en bøtestraff. Den ble egentlig satt til 17.500 kroner, men ble redusert til 15.000 kroner fordi saken hadde hatt en lang liggetid hos politiet.

Mannen mistet også føreretten i ett år. Dette gjelder dog kun i Norge, i og med at mannen har et utenlandsk førerkort.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Mer fra Dagsavisen