Nyheter

Østfold Ap vil fjerne skurkene i arbeidslivet

- Vi har en nullvisjon for arbeidslivskriminalitet. Arbeidsfolk skal kunne jobbe under ryddige og lovlige forhold, og seriøse selskaper skal slippe å konkurrere med aktører som driver med sosial dumping, sier Shakeel Rehman (Ap).

Østfold Arbeiderparti legger seg i selen for å trappe opp kampen mot kriminelle forhold i arbeidslivet. Sammen med ordførerne fra Fredrikstad og Moss, Jon-Ivar Nygård (Ap) og Hanne Tollerud (Ap), slår Shakeel Rehman et slag for å få et a-krimsenter til Østfold. Trioen fra Østfold Ap vil også jobbe for å få innført en nasjonal modell for et seriøst arbeidsliv.

Anstendig arbeidsliv

– Vi vil ha langt flere i jobb, og de som er i jobb skal ha et anstendig arbeidsliv, sier Jon-Ivar Nygård. Han er Østfold Arbeiderpartis førstekandidat på årets valgliste, og er dermed sikret en plass på Stortinget i høst.

Hva innebærer det å ha et anstendig arbeidsliv?

– Jeg må først slå fast at trepartssamarbeidet i Norge har gitt de aller fleste arbeidstakere ryddige og gode lønns- og arbeidsforhold. Likevel ser vi en økende tendens til ulike former for arbeidslivskriminalitet. Det er en del skurker som driver selskaper der arbeiderne blir utbyttet. Dette er ofte knyttet til import av arbeidskraft, der de ansatte har elendige boforhold. De får ikke opplæring i norske regler for helse, miljø og sikkerhet og de blir utsatt for lønnstyveri. Dette er ille for dem det gjelder, men det betyr også at hele samfunnet blir skadelidende. For slike forhold fører også til unndragelse av skatter og avgifter. I tillegg er det konkurransevridende, noe som gjør at mange skikkelige selskaper taper i konkurranse om oppdrag. For når arbeidskraften blir utnyttet og det unndras skatt, så kan oppdrag innen ulike sektorer gå til useriøse selskaper fordi de kan gi billigere tilbud enn seriøse konkurrenter. Vi har sett en urovekkende tendens til at slike selskaper vinner fram, også i Østfold. Derfor ønsker vi et a-krimsenter i fylket, sier Jon-Ivar Nygård.

Arbeidslivskriminalitet

Regjeringen la fram sin strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2015. En viktig del av denne strategien var å etablere statlige a-krimsentre. Her samarbeider Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten. Hittil er det opprettet slike sentra i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg.

– Det er nå på tide å få etablert et slikt a-krimsenter i Østfold. Vårt fylke har stor befolkningstetthet. Det er stor byggevirksomhet i alle regioner, og det er avdekket mange ulovlige forhold i deler av arbeidslivet, ofte knyttet til en useriøs del av bygg- og anleggsbransjen. A-krimsentrene skal drive med kunnskapsinnhenting og kontroll av virksomheter. Ved siden av å avdekke kriminelle forhold, skal et a-krimsenter også drive med forebyggende virksomhet.

- Hvor i Østfold bør et a-krimsenter plasseres?

- Det vet vi ikke ennå. Det viktigste er å få et vedtak om å etablere et senter i en Østfold-kommune. Greier vi det, skal vi helst sikkert bli enige om konkret plassering, sier Hanne Tollerud.

– Vinne valget

Hva skal til for å få etablert et a-krimsenter i Østfold?

– Først må vi vinne valget, sier en smilende Jon-Ivar Nygård, og fortsetter:

– Deretter må det fremmes forslag, som jeg håper vi kan få stor støtte for. Dette er en viktig sak, og vi har mange gode argumenter for å få et slikt senter til vårt fylke. Jeg skal legge fullt trøkk inn på å få et positivt vedtak for Østfold, sier Jon-Ivar Nygård.

Nasjonal modell

De siste årene er Arbeiderpartiet blitt kritisert for å ha fjernet seg fra arbeiderklassen. Nå vil partiet tilbake til røttene sine. Parolen «Trygt arbeid til alle» er et løfte i årets valgkamp. En konkretisering av denne parolen er å sikre en nasjonal seriøsitetsmodell. Moss kommune har vedtatt hovedtrekkene i det som kalles Oslomodellen. Dette er en modell som stiller strenge krav til sikkerhet på arbeidsplassen, krav til fagkompetanse og lærlingplasser. Det dreier seg også om å opprette standardkontrakter som stiller krav om tarifflønn, og det handler om å gjøre det attraktivt å bli fagarbeider. Andre byer har laget sine modeller for organisering av arbeidslivet, som begrenser bedrifters muligheter til å drive med sosial dumping.

– I stedet for at hver enkelt by skal utarbeide egne modeller, bør vi innføre en Norgesmodell, slik at vi har det samme settet med regler over hele landet. Det vil være et langt steg i riktig retning for å sikre trygge forhold for arbeidstakere, og samtidig gjøre det vanskelig for useriøse aktører å sikre seg oppdrag, sier Shakeel Rehman.

Shakeel Rehman (Ap).  Gruppeleder for Moss Ap i kommunestyret.


Fair Play Bygg

For kort tid siden ble Fair Play Bygg lansert i Østfold. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er blitt enige om å trappe opp kampen mot en useriøs byggebransje.

– Dette er et ledd i den samme strategien for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det er viktig å angripe den ulovlige virksomheten fra flere kanter. Initiativet til Fair Play Bygg kommer fra den seriøse delen av byggebransjen og fagforeningene. Mens et a-krimsenter er statlig finansiert, sier Shakeel Rehman.

Politihøgskole og fengsel

Østfold Ap ønsker at statlige institusjoner skal legges utenfor Oslo. Etablering av et a-krimsenter i fylket, er en del av denne strategien. I tillegg har Tolletaten nylig flyttet inn i Høegh Eiendoms lokaler på Verket i Moss. Nå er det kamp om å få Politihøgskolen til Moss. Regjeringen har også bestemt seg for å flytte Oslo Fengsel ut av hovedstaden. Flere regioner slåss om å sikre seg fengselet. Både Drammen, Hamar og Kongsvinger er aktuelle områder. Men også Østfold har meldt seg på i denne kampen.