Nyheter

Jobber med å flytte Oslo fengsel til Østfold

Regjeringen har åpnet for å etablere et nytt fengsel utenfor hovedstaden. Østfold er ett av stedene som kan være aktuelt. Nå har lokalpolitikere der kastet seg rundt for å finne egnede tomter.