Nyheter

Jobber med å flytte Oslo fengsel til Østfold

Regjeringen har åpnet for å etablere et nytt fengsel utenfor hovedstaden. Østfold er ett av stedene som kan være aktuelt. Nå har lokalpolitikere der kastet seg rundt for å finne egnede tomter.

Oslo fengsel har ligget på Grønland siden 1851. De siste årene har det blitt jobbet med å finne nye, moderne lokaler til fengselet. Justis- og beredskapsdepartementet og Statsbygg har nylig skrinlagt to mulige plasseringer på henholdsvis Grønland og Bredtvet. Samtidig uttrykte de et ønske om å flytte fengselet ut av Oslo.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) bekrefter til Dagsavisen Moss Dagblad at regjeringen er åpne for å lytte til forslag fra Østfold.

– Ja, også tomter i Østfold kan være aktuelle, sier han.

Oppfordres til å spille inn forslag

Stortingspolitikerne Tage Pettersen og Ingjerd Schou fra Høyre har nå bedt kommuner i det tidligere fylket om å komme på banen.

– Vi har kasta oss rundt og oppfordret Østfold-kommunene til å være med i konkurransen om en ny fengselstomt, forteller Pettersen.

Den ballen har allerede begynt å rulle. Vi har snakket med en rekke ordførere som nå har satt i gang prosesser med å finne mulige tomter i deres kommuner. Mer om det lenger ned i saken.

Pettersen tror det er flere steder i Østfold som oppfyller kravene til regjeringen og bør være aktuelle. Selv tror han kommunene nærmest Oslo stiller sterkest.

– Vi har mye fengselskompetanse i Østfold allerede, med Halden og Indre Østfold. Derfor kan det være naturlig å se på en tredje lokalisering. Moss, Våler eller Råde kan være aktuelle steder, sier han.

Han mener det viktigste er at Østfold-kommunene står samlet om en lokalisering, i stedet for å konkurrere mot hverandre.

Fristende med fengsel

Hanne Tollerud (Ap), ordfører i Moss, hadde tirsdag et møte med lokale næringslivsaktører, for å drøfte mulige fengselstomter i mosseregionen.

– Vi har fått noen innspill på mulige aktører i Moss, bekrefter hun.

Ordføreren er klar på at hun vil støtte hvilket som helst forslag i regionen, enten det ligger innenfor kommunegrensa eller ei.

– Her må regionen stå samlet. Da stiller vi sterkere. Et fengsel i mosseregionen vil generere mye til de andre kommunene, uansett hvor det havner, sier hun.

Under tirsdagens møte deltok blant annet Yngvar Trandem, daglig leder i Mosseregionens Næringsutvikling (MNU). Han forteller at de jobber med å innhente opplysninger om hva myndighetene ønsker seg fra en ny fengselstomt, samt andre kriterier og forhold av betydning.

– For å vinne i en slik «lokaliseringskonkurranse» er det viktig at vi studerer kriteriene og samarbeider om å finne fram til de beste tomtealternativene, slik at det ikke blir en intern konkurranse mellom enkeltkommuner i samme/felles arbeidsplassmarked, sier han.

Det er ikke uten grunn at det nå jobbes med dette. Et fengsel vil nemlig være svært attraktivt for det lokale næringslivet.

– Et fengsel betyr mange viktige arbeidsplasser, men også leveranser fra underleverandører. Dermed vil dette ha både direkte og indirekte betydning for det lokale næringslivet, sier Trandem.

Stortingspolitiker Tage Pettersen (til venstre) oppfordrer Østfold-kommuner til å melde seg på i kampen om å kapre et nytt fengsel. Råde-ordfører René Rafshol (i midten) og Våler-ordfører Reidar Kaabell har allerede startet jakten etter tomter i sine respektive kommuner.

Tidligere asylmottak kan bli spilt inn

Et sted som allerede har blitt pekt ut som en mulig fengselstomt er Nordbybråten i Våler kommune. Eiendommen har tidligere blitt brukt som sivilforsvarsleir og asylmottak.

Våler-ordfører Reidar Kaabbel (Sp) sier han gjerne ønsker seg fengselet til Våler.

– Dette er absolutt noe vi kunne tenke oss, forteller han.

– Tror du de andre kommunene kan enes om en plassering i Våler?

– Ja, det tror jeg. De har vist før at det er viktig stå sammen i store saker som dette, svarer han og presiserer at han også er åpen for å støtte alternativer i andre kommuner enn hans egen.

Her må regionen stå samlet. Da stiller vi sterkere.

—  Hanne Tollerud (Ap), ordfører i Moss

Råde melder seg også på

Råde-ordfører René Rafshol (H) bekrefter at også de har gått i gang med å finne mulige fengselstomter i kommunen.

– Det er helt klart aktuelt for oss å være med i denne diskusjonen. Det er alltid spennende med statlige arbeidsplasser, sier han.

De trenger ikke bare en egnet tomt for å melde seg inn i kampen om et nytt fengsel, men også bred, politisk støtte lokalt. Rafshol forteller at de nå skal undersøke om de har begge deler.

– Hvis ikke skal vi uansett gjøre alt vi kan for å få det til Østfold, enten det er Moss, Våler eller et annet sted, sier han.

Dette blir trolig de viktigste kriteriene for valg av tomt

Det skal nå gjøres en ny vurdering av kriterier for tomtevalg for et nytt Oslo fengsel. Dette skal gjøres av Statsbygg, i samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet.

Arbeidet er ikke påbegynt ennå, men nærliggende kriterier vil ifølge statssekretær Thor Kleppen Sættem være:

• Tomtens størrelse og form

• Innsyn og skjerming (fengselet skal være skjermet for innsyn og innsatte skal ha tilfredsstillende bokvalitet herunder tilgang til uteområde).

• Reguleringsrisiko (herunder vurdering av når fengselet kan stå ferdig).

• Akseptable grunnforhold

• Kjøretid fra Oslo sentrum

Det nye fengselet vil ifølge Aftenposten trenge mellom 250 og 300 plasser. De skriver at 40 minutters kjøring fra tinghuset har fram til nå vært et kriterium for det nye fengselet. Det behøver ikke nødvendigvis være en hindring denne gangen.

– Det er fortsatt viktig, men vi ser at koronapandemien har introdusert gode digitale løsninger. Dette vil vi se videre på, sier justisminister Monica Mæland (H) til avisen.

Det er også viktig at tomta er tilgjengelig med både bil og kollektivtransport.

Ikke alle har reagert positivt på nyheten om at Oslo fengsel kan bli flyttet ut av hovedstaden. Farukh Qureshi, lederen i Oslo fengselsfunksjonærers forening, gikk forrige uke ut i Dagsavisen og protesterte kraftig på flytteplanene.

– Vi reagerer sterkt på beslutningen og skal gjøre alt vi kan for å beholde Oslo Fengsel i Oslo. Om det blir her eller der er ikke det viktigste, men at det blir innenfor bygrensen og med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon er helt essensielt, sa han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: