Nyheter

Forpliktet seg til å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Tirsdag ble Fair Play Bygg lansert i Østfold. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har alle blitt enige om å trappe opp kampen mot en useriøs byggebransje.

Fair Play Bygg jobber for å avsløre og bekjempe arbeidslivskriminalitet (akrim) i byggebransjen. Lønnstyveri, svart arbeid, momssvindel og helsefarlig arbeid er noe av det de avdekker og bringer videre til politiet, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.

Inntil nå har organisasjonen primært vært aktive i Oslo-området. Nå har de fått stablet på plass en egen avdeling som skal jobbe med saker fra Østfold.

– Det er ikke noe annerledes i Østfold enn i resten av landet. Det er dessverre mye akrim der også, sier Lars Mamen, leder for Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Har fått penger fra kommuner

Han har lenge jobbet for at foreningen skal få etablert seg i Østfold. Tirsdag ble Fair Play Østfold formelt lansert under en seanse på rådhuset i Moss.

– Jeg er veldig letta og glad for å endelig komme i gang, sier Mamen.

Utvidelsen har fått støtte fra lokale fagforeninger, arbeidsgiverforeninger og andre bransjeorganisasjoner. De har også fått økonomisk støtte fra Moss, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.

– Dette hadde ikke gått uten den offentlige støtten, sier Mamen.

Hanne Tollerud, ordfører i Moss, er glad for at lokalpolitikerne har valgt å bevilge penger til prosjektet.

– Dette er en viktig dag for oss. Vi er veldig opptatt av et seriøst arbeidsliv og er glade for at dette nå kommer på plass, sier hun.

Aktører i byggebransjen støtter prosjektet

Under lanseringen tirsdag undertegnet lokalt næringsliv støttemedlemskap og Fair Play Byggs Etikkplakat.

Geir Kristiansen, daglig leder i Malermester Buer Østfold, er én av dem som støttet initiativet.

– Det er lett for oss å bli med på dette. Vi ønsker å være en seriøs aktør i Østfold, sa han og la til:

– Jeg håper Fair Play Bygg Østfold kan bidra til seriøsitet i bransjen og bedre betingelser. Samtidig håper jeg det kan gjøre faget mer attraktivt, slik at vi får mer lærlinger på banen.

Fair Play Byggs suksess avhenger av hvor godt kontaktnettverk de klarer å få i arbeidslivet, slik at de kan bli varslet om mulige saker. Mamen mener lista for å melde inn saker er lavere hos dem enn hos politiet eller Arbeidstilsynet.

– Arbeidstakere har god etterretning om kriminelle, sier han.

Lars Mamen, leder for Fair Play Bygg Oslo og omegn, er glad for at organisasjonen nå har fått fotfeste i Østfold også.

Fair Play Bygg: Leder av mossebedrift banket opp ansatt

Under lanseringen tirsdag nevnte Mamen tre eksempler på saker fra Østfold som de hadde blitt varslet om den siste måneden. Den ene gjaldt en mann som hadde jobbet for en bedrift i Moss.

Slik gjenga Mamen saken:

Bedriften hadde ingen ansatte. Mannen var i stedet formelt ansatt i en annen bedrift, som leide ut personell til mossebedriften. Problemet oppsto da mannen ikke fikk lønn. Det endte med at han nektet å jobbe, så lenge han ikke ble betalt. Det fikk han ikke. I stedet ble han oppsøkt hjemme av arbeidsgiveren og noen av slektningene hans. De ga ham juling. Volden og truslene gjorde at han ikke orket å gå videre med saken. Fair Play Bygg ble i stedet varslet om saken via noen andre. Bedriften eksisterer fortsatt.

– Det som er opprørende her, er at disse sakene med vold og trusler går på verdigheten vår. Slik kan vi ikke ha det, sier Mamen.

Jan Kvein Brunvoll, næringslivskontakt i politiet, kan fortelle at det ikke er uvanlig med vold i saker som gjelder akrim.

– Vi ser et større innslag av brutalitet i disse sakene. Derfor er det viktig for politiets del at det er flere aktører som jobber med arbeidslivskriminalitet, sier han.

---

Fair Play Bygg Østfold

  • Fair Play Bygg er en organisasjon der arbeidstakere og arbeidsgivere i byggenæringa samarbeider om å samle inn informasjon om akrim. for å så overlevere dette til politiet og andre offentlige etater.
  • Fagforeninger og bransjeorganisasjoner i Østfold har lenge arbeidet for å etablere et Fair Play Bygg-prosjekt i Østfold, deriblant lokale avdelinger av Fellesforbundet, Byggmesterforbundet, EL og IT Forbundet og NELFO.
  • Fair Play Østfold har fått et tilskudd fra Moss kommunestyre på 150.000 kroner i 2021, under forutsetning av at andre kommuner til sammen bidrar med minimum 500.000 kroner.
  • Fredrikstad og Sarpsborg har så langt bevilget henholdsvis 330.000 og 200.000 kroner for 2021.
  • Under forutsetning av en fullfinansiering av prosjektet, vil både Moss og Sarpsborg bevilge henholdsvis 150.000 og 200.000 kroner i 2022 og 2023.
  • Kommunestyrene i Halden og Indre Østfold har vedtatt at det ikke skal gis bevilgninger.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: