Nyheter

1.720 færre arbeidsledige i Viken

Ved slutten av forrige uke var det registrert totalt 35.480 arbeidsledige i Viken fylke. Det er en nedgang på 1.720 personer fra forrige måling, gjort den 16. juni.

Alle de arbeidsledige tilsvarer 5,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket, og av de er 45,3 prosent kvinner, og 54,7 prosent menn.

På landsbasis i samme periode var det registrert 143.111 arbeidsledige, en nedgang på 8359 fra forrige måling.
Alle de arbeidsledige tilsvarer 5,1 prosent av arbeidsstyrken i Norge. Her ligger altså Viken fylke over landsgjennomsnittet.

Av alle de nyregistrerte arbeidsledige i Norge fra forrige uke, oppga 1.388 at de er eller kommer til å bli permitterte.
1.251 sier de har mistet jobben, eller at de kommer til å gjøre det.

I tillegg til de helt arbeidsledige er det i Viken registrert 30.941 delvis arbeidsledige, og 2.753 arbeidssøkere på tiltak.
At en arbeidssøker er på tiltak vil si at de deltar på et av Navs tiltaksprogrammer for å komme seg tilbake i jobb.