Tidligere kasserer dømt til halvt års fengsel etter grovt underslag

Mannen stjal over én million kroner fra et lokallag som jobber for å bedre folks helse.

Dagsavisen Østfold har tidligere omtalt saken, da tiltalen mot mannen i 60-årene fra Moss var klar. Nå er saken ferdig behandlet i tingretten, og dommen har falt.

En enstemmig dommertrio har dømt den tidligere kassereren til et halvt års fengsel.

– Underslaget er etter rettens syn grovt. Retten viser til den lange tidsperioden underslaget har funnet sted og at tiltalte har unyttet en betrodd posisjon som kasserer i en ideell organisasjon, konkluderer de.

Mannen overførte penger fra foreningen til sin private konto 84 ganger i perioden 2011 til 2016.

Jobbet for folks helse og velvære

Lokallaget han var kasserer for er en del av en nasjonal interesseorganisasjon, som jobber for å bedre menneskers helse og velvære. De har et stort antall medlemmer på landsbasis.

– Vi synes det som har skjedd er trist. Vi har selvsagt nulltoleranse for denne type uregelmessigheter, og meldte det derfor straks til politiet, har organisasjonens assisterende generalsekretær tidligere uttalt til Dagsavisen Østfold.

– Jeg har gjort noe forferdelig dumt

Den domfelte mannen har hele tida innrømmet ugjerningen. Allerede da foreningens leder tok kontakt med ham, for å høre hvorfor det ikke var dekning på foreningenes kontoer, erkjente han at han hadde «gjort noe forferdelig dumt som jeg tar det fulle og hele ansvaret for».

Mannen har forklart at han kom i økonomisk krise privat og at «fristelsen ble for stor».

Tidligere dømt for underslag

Før saken kom opp i tingretten, hadde mannen allerede betalt tilbake millionbeløpet han underslo. Foreningen krevde derimot erstatning for tapte renteinntekter, men Moss tingrett kunne ikke ta stilling til dette kravet på grunn av manglende dokumentasjon. I stedet må det eventuelt følges opp som en sivil sak.

Mannen ble også dømt for grovt underslag og dokumentfalsk på 80-tallet, men dette lå så langt tilbake i tid at det ikke fikk stor betydning for straffeutmålingen.