Stjal over én million kroner fra lokallag

Kassereren overførte penger fra foreningen til sin private konto 84 ganger. Etter fem og et halvt år ble tyveriene anmeldt – da kassa var tom.

Lokallaget er en del av en nasjonal interesseorganisasjon, som jobber for å bedre menneskers helse og velvære. De har et stort antall medlemmer på landsbasis.

Fra 2011 til 2016 mener politiet at mannen i 60-årene fra Østfold overførte til sammen 1.071.725 – over én million kroner – fra lokallagets konto til privat bruk.

– Trist sak for foreningen

Organisasjonens assisterende generalsekretær forteller at lokallaget fortsatt eksisterer i dag, men inntil videre er underlagt deres administrasjon. Dermed er det ikke lenger like aktivt som tidligere.

– Vi synes det som har skjedd er trist. Vi har selvsagt nulltoleranse for denne type uregelmessigheter, og meldte det derfor straks til politiet, sier han.

Han legger til at de vil vente til saken er ferdig behandlet i rettsapparatet før de eventuelt kommer med tiltak, som for eksempel endringer i rutiner.

Lite penger fra donasjoner

Den assisterende generalsekretæren sitter ikke på en oversikt over hvor stor del av de underslåtte pengene som kom fra eventuelle donasjoner, men generelt sett utgjør donasjoner kun en liten del av inntektene til lokallagene deres.

– Lokallagene våre har i stor grad en todelt økonomi: Overføringer fra moderorganisasjonen, basert på medlemstall og aktivitet, og potensielle eksterne midler lokallaget selv skaffer, som for eksempel innvilget støtte til prosjekter og lignende, forklarer han.

Har allerede betalt tilbake

Politiadvokat Jan Schei forteller at lokallaget anmeldte mannen i slutten av 2016, fordi det ikke lenger var penger på foreningens konto.

– Han har lagt alle kortene på bordet og erkjent de faktiske forhold. Han har dessuten allerede betalt tilbake det underslåtte beløpet, sier Schei.

Det er ventet å få betydning for straffeutmålingen.

– Det skal utmåles en straff for det han har gjort, uavhengig av at beløpet er betalt tilbake, men det er klart at å erkjenne de faktiske forhold og betale tilbake beløpet vil være momenter som en domstol vil vektlegge når det skal utmåles en straff, sier politiadvokaten.

Til tross for tilbakebetalingen vil det likevel bli lagt ned en påstand om erstatning på over 85.000 kroner til organisasjonen. Schei forklarer at det skyldes renter på det underslåtte beløpet.