Moss skal være en atomvåpenfri by

– Siden vi har Rygge flystasjon i vår kommune, har vi et særlig ansvar i det å stå opp mot atomvåpengalskapen, sier Remi Sølvberg (Moss Rødt) og Anne Aga (Moss SV).

De to lokalpolitikerne har fremmet interpellasjoner for å få Moss kommune til å slutte seg til et opprop mot atomvåpen, og de  fikk med seg et klart flertall i Moss kommunestyre til å støtte oppropet. Høyre, Frp og Senterpartiet stemte imot.

Ikke utenriksspørsmål i kommunestyret

Michael Torp (Frp) mente at det var feil at kommunestyret skulle ta stilling til en sak som omhandler utenriks- og forsvarspolitikk.
– Et slikt argument blir som å lukke øynene for at Moss også er en del av verden. Enten vi liker det eller ikke, er Moss en av brikkene i et internasjonalt storspill. Rygge flystasjon har en egen post i det amerikanske militærbudsjettet. Som base for NATO hadde forsvarsdepartementet Pentagon satt av over 90 millioner kroner til fire oppstillingsplasser for F35 jagerfly ved Rygge. Formålet er å kunne plassere en utrykningsstyrke med kampfly fra USA og NATO på flystasjonen.
Dette gjør at Moss og Rygge trekkes inn i på det storpolitiske teppet ved en konfrontasjon mellom verdens supermakter. Både USA og Russland har store arsenaler av atomvåpen, og det stadig kaldere klimaet mellom de to supermaktene utgjør en trussel for Norge. Vi ønsker at den norske regjeringen skal signere FNs traktat om forbud mot atomvåpen, og hvis tilstrekkelig mange byer i Norge gjør vedtak om å forby atomvåpen, vil kanskje presset bli så stort at regjeringen gir etter, sier Remi Sølvberg.
– Men Norge er en del av NATO. Er det mulig for et NATO-land å slutte seg til et opprop mot FNs traktat om forbud mot atomvåpen?
– Det er ikke enkelt, men noen land må foran. Meningsmålinger viser at det er et stort flertall i Norge som ønsker å forby atomvåpen. Dette er våpen som er så grufulle at de er en trussel mot hele menneskeheten. Det burde ikke være spesielt vanskelig å stille seg bak en traktat som vil forby disse våpnene, mener Anne Aga.

Dypt bekymret

På bakgrunn av interpellasjonene fra Remi Sølvberg og Anne Aga, fremmet ordfører Hanne Tollerud (Ap) det forslaget som ble vedtatt i kommunestyret:
1. Kommunestyret signerer ICANs “cities appeal” på vegne av Moss kommune.
2. Kommunestyret i Moss er dypt bekymret for den store trusselen atomvåpen medfører for folk og dyrs helse, og naturmiljøet for øvrig. Kommunestyret mener våre innbyggere og mennesker over hele verden har rett til å leve uten denne trusselen. All bruk av atomvåpen, uavhengig av om den er villet eller ved en ulykke, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om forbud mot atomvåpen og ber regjeringen signere traktaten.

ICAN

ICAN er den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen. Organisasjonen ble tildelt Nobels fredspris i 2017.