Flyktningtjenesten i Moss kommune jobber med å integrere flyktninger og andre innvandrere. Så langt i år har de lykkes med 64 prosent av deltakerne. I fjor var landssnittet 44 prosent. Fra venstre: Hege Rytter Jakobsen, Elisabeth Rønningen Larsen, Ann-Kristin Solholt Johnsen og Grete Ehlers Arnesen. FOTO: KENNETH STENSRUD

Best i klassen

Moss kommune er helt i toppsjiktet når det gjelder integrering av flyktninger.

I 2014 gikk 59 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i Moss kommune direkte over i arbeid eller utdanning. Det var godt over landsgjennomsnittet på 44 prosent og høyest i Østfold.

Siden da har situasjonen blitt enda bedre. Per forrige uke hadde kommunen klart å få 64 prosent av årets deltakere i arbeid eller utdanning.

Viktig integreringstiltak

– Det er et nitid arbeid, så det er veldig hyggelig at resultatene er så gode, sier Grete Ehlers Arnesen, fagleder ved Moss kommunes flyktningtjeneste.

Hun kaller introduksjonsprogrammet et av kommunens viktigste integreringstiltak, og det kommer godt med. Som Moss Dagblad skrev tidligere denne måneden er nemlig over ti prosent av innvandrerne i Østfold arbeidsledige i dag, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Kun Aust-Agder har høyere ledighet i Norge.

– Vi jobber hele tida med å få så gode resultater så mulig, forteller Hege Rytter Jakobsen. Hun er avdelingsleder ved Moss Voks, som har ansvaret for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet i kommunen.

Noen fullfører før tida

Jakobsen tror mye god erfaring er en av grunnene til at Moss Voks gjør det så bra.

– Vi har jobbet med introduksjonsprogram siden 2004, året før introduksjonsloven ble vedtatt. Det har gitt oss mange flinke og kompetente lærere. Nå får vi mange gjennom norskopplæringen på så kort tid at vi greier å få folk ut i arbeid før introduksjonsprogrammet er over, sier hun.

Programmet er helårlig og på fulltid. Det varer inntil to år, men kan økes til tre ved behov. I tillegg til arbeid, ender mange også opp som studenter.

– En utfordring er at mange kommer hit uten papirer. Å få godkjent en utdanning uten papirer, er ofte ikke så lett, forteller Jakobsen.

Noen innvandrere tar derfor grunnskoleutdanning som en del av introduksjonsprogrammet.

Kan klare å ta imot flere

I dag har Moss Voks litt over 50 deltakere på introduksjonsprogrammet. Dette inkluderer både bosatte flyktninger og personer som har kommet til Moss via familiegjenforening.

– Det varierer en god del ut ifra det antallet bystyret har vedtatt at kommunen skal bosette. Noen ganger har vi vært oppe i 80.

– Vil en økende bosetning av flyktninger ha noen innvirkning på hvor stor andel dere klarer å få ut i arbeid eller utdanning?

– Forhåpentligvis ikke. Hvis bystyret vedtar å bosette 80 i 2016, må vi trolig ha en programrådgiver til. Men å ha flere deltakere i introduksjonsprogrammet er ikke nødvendigvis negativt. Det betyr at vi kan ha en større grad av differensiering, altså flere klasser hvor deltakerne er på samme nivå, i stedet for færre klasser med sprikende ferdigheter, svarer avdelingslederen.