Debatt

Hva skulle vi gjort uten frivilligheten?

I år feirer vi frivillighetens år. Det er fantastisk at vi i dette året spesielt kan være med og hylle det store frivillige arbeidet som gjøres her i Moss. Hvordan hadde det vært i Moss og resten av landet om ingen ville være med i det frivillige, og attpåtil ulønnet arbeid?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hvordan samfunnet hadde vært uten frivillige er nesten vanskelig å tenke seg. Hvordan hadde det vært innenfor barneidretten, uten de mange hjelpeorganisasjonene, uten menighetsarbeid eller Frivillighetsentralene? Det er utallige å takke. Det er mange, mange andre som burde vært nevnt.

Av ren nysgjerrighet har vi søkt på nettet over frivillige organisasjoner og klubber i Moss. Det viste seg å være en veldig lang liste. Dere gjøre en fantastisk jobb!

Frivillige gir uttrykk for at de får stor glede av og mye igjen for å bidra i det frivillige arbeidet. Penger er ikke alt. De fleste som driver frivillig arbeid mener de blir rike på gleder og opplevelser. At det betyr noe for noen eller mange.

Frivillige organisasjoner er bærebjelker i lokalsamfunnet. De tilbyr opplevelser og sosiale aktiviteter på tvers av sosiale skillelinjer og skaper viktige fellesskapsarenaer. Frivillig sektor er også en viktig pilar i det norske velferdssamfunnet. Frivillige organisasjoner yter betydelige økonomiske bidrag til samfunnet gjennom tjenesteproduksjon og omfattende ulønnet innsats.

Det får oss til å tenke på reglen vi lærte som barn; «den største gleden enn kan ha, er å gjøre andre glade!». For å si det slik, er «å gjøre andre glad» sammen med «å føle seg nyttig» de viktige momentene i frivillighetens tegn og noe av det alle dere frivillige er med på å gjøre.

Senterpartiet vil:

  • Fortsette arbeidet med å forenkle og avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillig sektor.
  • Videreføre statlig driftstilskudd til alle landets frivilligsentraler, uavhengig av antall innbyggere i kommunen.
  • Øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene over statsbudsjettet.
  • At alle offentlige etater og instanser skal bruke Frivillighetsregisteret i forbindelse med tilskuddsforvaltning og kontakt med frivilligheten, slik at registeret faktisk blir et forenklingsverktøy.
  • Gi full momskompensasjon ved bygging og ombygging av kulturhus, klubbhus og anlegg eid av organisasjoner.
  • Trappe opp beløpsgrensen i ordningen med gavefradrag for bedrifter for gaver til frivillige organisasjoner. I tillegg bør det åpnes for skattefradrag for gaver også til lokale lag og foreninger.

Moss Rygge Senterparti ser viktigheten av frivillig arbeid, og tar hatten av og bukker dypt for dere alle som stiller opp og gjør frivillig innsats. Dere gjør en fantastisk jobb som betyr mye for mange.

Tusen takk for alt dere gjør som igjen gjør hele Moss til en varmere og mer inkluderende kommune å bo i. Hipp hurra for dere alle, og GRATULERER med frivillighetens år.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Mer fra: Debatt