Kunst

Fikk byens kunstnerpris for krigsparken - så fikk de nei til støtte

Den prisbelønte kunstparken med krigsmalerier fikk avslag på søknaden om tilskudd. Nå ber Roseslottet om møte med kulturbyråden.

– Vi er skuffet over avslaget. Vi ble forespeilet at mottakerne av Oslo Bys kunstnerpris kunne regne med å få tilskudd, sier daglig leder for stiftelsen Roseslottet Birgitte Espeland.

Roseslottet søkte om to millioner i kulturtilskudd, men byrådet innstilte på kroner 0, da Oslobudsjettet ble lagt fram sist uke.

I 2020 åpnet Vebjørn Sand sin storslåtte kunstpark Roseslottet ved Frognerseteren i Oslo. Roseslottet inneholder nærmere 100 malerier av Vebjørn Sand som skildrer andre verdenskrig, og ble åpnet i forbindelse med 75-årsdagen for frigjøringen av Norge. Kunstparken er blitt en publikumssuksess, og nærmere 250.000 besøkte Roseslottet gjennom koronapandemien i 2020 og 2021.

Vebjørn og Eimund Sand, som er kunstnerisk ansvarlige for prosjektet, ble i fjor tildelt Oslo bys kunstnerpris for Roseslottet. Kunstnerprisen deles ut av bystyret til personer eller kulturvirksomheter «som har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv» heter det i statuttene. I fjor ble Roseslottet også tildelt Gunnar Sønstebys minnepris.

Søkte for første gang

Ved utdelingen av kunstnerprisen i Rådhuset ble Roseslottet oppfordret av representanter for kommunen til å søke om driftsstøtte, hevder daglig leder Birgitte Espeland.

Dermed søkte Roseslottet om kommunalt driftstilskudd for første gang, men fikk avslag på fra byrådet i budsjettforslaget for 2023.

– Etter to års usikkerhet gjennom koronapandemien er det nå blitt klart at Roseslottet skal stå ut 2025. Dermed søkte vi om kommunalt tilskudd på to millioner kroner. Midlene er først og fremst tiltenkt formidlingsaktiviteter for barn og unge, slik at flest mulig skal få oppleve «Roseslottet». Vi har mange skoler og offentlige institusjoner på besøk, forteller Espeland,

Kunstparken er en midlertidig installasjon som i utgangspunktet skulle stå i ett år, men i fjor besluttet bystyret å la Roseslottet stå fram til 2025.

Gått med overskudd

I søknaden til Oslo kommune om driftstilskudd skriver stiftelsen Roseslottet at midlene bl.a. skal brukes til nødvendig vedlikehold av parken, og markedsføring av Roseslottet internasjonalt.

Roseslottet. Spektakulært kunstprosjekt om Norge under andre verdenskrig. VEBJØRN SAND.

I innstillingen til budsjettet for 2023 har byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet avslått søknaden fra Roseslottet.

«Innenfor årets svært begrensede budsjettramme har Kulturetaten har ikke funnet rom for å anbefale driftstilskudd til Roseslottet» heter det i budsjettinnstillingen. I begrunnelsen for avslaget påpeker kulturetaten at stiftelsen Roseslottet har gått med nærmere tre millioner kroner i overskudd for 2020 og 2021.

– Om vi hadde kostnadsført alt vedlikehold over drift, ville stiftelsen gått med underskudd, kommenterer Roseslottets Birgitte Espeland.

– Paradoksalt

Nå har Roseslottet bedt om møte med kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) for å diskutere Roseslottets framtid.

– Det er paradoksalt at kommunen først gir oss kunstnerpris, og så gir oss avslag, sier daglig leder Birgitte Espeland til Dagsavisen.

Kulturbyråd Omar Samy Gamal understreker at det ikke er noen automatikk i å få støtte fra kommunen etter å ha fått Oslo bys kunstnerpris – se svar under.

– Roseslottet er en privat stiftelse som ikke mottar noen offentlig støtte.

– Vi har billettpriser på samme nivå som statlige museer som mottar stor offentlig støtte. Uten driftstilskudd fra kommunen må vi begrense planlagte formidlingsprosjekter.

– Kunstparken vår formidler felles verdier rundt rettsstat, demokrati og humanisme. Slik verden ser ut nå, er dette mer nødvendig enn noensinne. Vi håper Oslo kommune vil tenke seg om og se viktigheten av det vi gjør, sier Espeland.

Vebjørn Sand er på reise og var ikke tilgjengelig for kommentar.

Byråden: – Ikke nok til alle

«Oslo bys kultur- og kunstnerpriser deles ut av kultur- og utdanningsutvalget i bystyret. Disse prisene er en anerkjennelse av godt arbeid, og innbyggerne kan nominere kandidater. Det er ikke noen automatikk i at en pris gjør at man kommer inn på driftstilskuddene som kommunen gir til kulturlivet» kommenterer byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV).

Foran rådhusplassen

«Driftstilskudd som Oslo kommune gir til kulturlivet, tildeles etter en søknadsprosess med flere kriterier. Det er mange flere som søker enn de som får, og totalsummen er ikke nok til at alle gode aktører kan få tilskudd. I år var det kun tre nye aktører som kom inn. Totalt var det 201 søkere, og 18 av disse var nye» forklarer Gamal om budsjettildelingene for 2023 til kulturformål. Byråden er positiv til å møte Roseslottets ledelse for å diskutere videre drift.

«Vi tar gjerne et møte med dem. Roseslottet er et spennende kunstprosjekt som kommunen har lagt til rette for og som mange har glede av, som jeg gjerne hører mer om» kommenterer Gamal i e-post til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen