Bøker

Solstad på turné med «hudfletting»

Etter kritikken mot sin nye roman, slår Dag Solstad tilbake: Nå skal han på norgesturné med et foredrag beskrevet som «intens hudfletting» av kritikerne.

«På Hamar med slakt». Det var tittelen på Dag Solstads foredrag under Nordisk Samtidspoesifestival på Hamar 6. mars. Her han tok for seg mottagelsen av sin siste roman «Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896». Romanen ble dels møtt med slakt, noe som har fått Solstad til å reagere. I foredraget tar han særlig for seg Aftenpostens Ingunn Økland, som var blant de mest markante kritikerne av romanen, og kalte den «traurig» og «altfor mange transportetapper uten litterære kvaliteter».

«Dag Solstad la ingenting imellom i sin timelange intense hudfletting av norsk og europeisk litteraturkritikk og forlagsvirksomhet», skrev Hamar Arbeiderblad etter foredraget.

«Jeg har aldri sagt fra så tydelig før. Men nå ønsket jeg å ta et skikkelig oppgjør, og var klar til å kjøre på», uttalte Solstad til Hamar Arbeiderblad.

Markedsstyrt

Nå har Dag Solstad lagt opp en norgesturné med foredraget, i regi av Norsk Forfattersentrum.

3. april kommer han til biblioteket i Stavanger, 9. april holder han foredraget på Bergen Offentlige Bibliotek. 10. mai kommer han til Litteraturhuset i Oslo for å holde «Solstad-forelesningen», som del i Norsk Forfattersentrums serie av forfatterforelesninger. I mellomtida jobbes det med å sette opp foredraget også i Trondheim.

- Jeg ønsker å holde dette foredraget flere steder, rett og slett, sier Dag Solstad.

- Jeg synes anmeldelsene av min siste bok gir uttrykk for et paradigmeskifte hva gjelder synet på romanen. Man definerer romanen tydelig som en markedsstyrt sjanger, mye tydeligere enn før. Dette er en utvikling som har vart i mange år, helt fra jeg startet å skrive, sier Dag Solstad.

- I foredraget setter jeg flere av anmeldelsene av min siste roman inn i en sammenheng. Aftenpostens anmeldelse bruker jeg en del tid på, men det var ikke den eneste negative anmeldelsen jeg fikk. Også Adresseavisen kommer jeg inn på.

- Er du sint på kritikerne?

- Nei, er du gal?!? Sint er jeg ikke. Jeg synes bare det er interessant.

Hamsun-stilen

Oktober Forlag har samarbeidet med Norsk Forfattersentrum om foredragsturneen.

- Solstad beskriver den litterære situasjonen i landet, og trekker linjer både bakover og framover. Det er ikke vanlig at en forfatter svarer kritikerne på denne måten, sier forlagssjef Geir Berdahl.

I 1891 dro Knut Hamsun på en legendarisk foredragsturné der han skjelte ut datidas litterære storheter og tok til orde for en ny litteratur. Geir Berdahl ser likheten mellom Solstads forelesningsturné og Hamsuns:

- Det er litt i den stilen til Hamsun, sier Berdahl.

Delt

Norske anmeldere var delt i synet på Solstads siste roman, en 450 siders massiv tekstmengde der Solstad følger sin slektshistorie fra 1591 fram mot nåtida. «300 års kjedsomhet» og «ubegripelig kjedelig», var blant karakteristikkene fra norske kritikere. Både Dagbladet, Aftenposten og Bergens Tidende var blant de som mente at Solstads bok var slektsgransking mer enn litteratur, mens NRKs anmelder mente Solstad burde nøyd seg med et 50-siders essay. Samtidig ble romanen nominert til både Brage-prisen og til Kritikerprisen for 2013.

De svært delte meningene fikk Nordisk Samtidspoesi-festival på Hamar til å invitere Solstad for å holde årets Rolf Jacobsen-forelesning.

- Jeg har sjelden sett Solstad så engasjert og tydelig, sier Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, og programansvarlig for Nordisk Samtidspoesifestival på Hamar.

- Foredraget er et sentralt bidrag til en diskusjon vi ikke tar for ofte her til lands: Hva er kvalitetslitteratur? Solstad setter anmeldelsene av sin bok inn i en større sammenheng om kommersialisering av litteraturen. Det store temaet er forfallet i den litterære institusjonen: Forlagene og deres stråmenn i mediene driver forflatning av kunstlivet, der det viktigste er å skaffe seg en bestselger, og all litteratur ender opp i lett underholdning, forteller Karlsen.

bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: