Nyheter

Hemmelig bemanning

Politiet vil ikke si noe offentlig om bemanningen på politistasjonen i Drammen etter politireformen eller hva minimumsbemanningen er på den nye operasjonssentralen i Tønsberg.

Bilde 1 av 2

1. juni er Søndre Buskerud politidistrikt borte en gang for alle. Etter en overgangsperiode har politireformen nå kommet så langt at fire tidligere politidistriktene er slått sammen til ett, Sør-Øst politidistrikt. Mandag gikk tillitsvalgte i politiet ut i Dagsavisen Fremtiden og etterlyste en oversikt over hvor mange patruljer politiet vil ha i distriktet etter 1. juni sammenlignet med i dag.

Les også: Frykter følgene for folk flest

Uvisshet

– De vet veldig godt hvor mange politifolk, arrestforvarere og etterforskere det skal være i Drammen. De har oversikt over alt på detaljnivå når det gjelder bemanning. De vet hvordan beredskapen blir, sier Øyvind Aas, som har ansvaret for Buskerud i det nye politidistriktet, som består av de tre fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

Paal Knutsen i Politiets Fellesforbund understreker at Øyvind Aas har rett i dette, men at det ikke er et svar på spørsmålet om patruljer.

– Det vi ikke har oversikt over er hva antallet patruljer var før reformen og hva er de er etter reformen. Den oversikten har vi ikke, og den vet jeg at mangler i store deler av politi-norge, repliserer han.

Til det svarer Aas:

– Det er mulig det. Jeg har ikke noen detaljoversikt. Det er enhetsledere som styrer antall patruljer. Jeg må forholde meg til seksjonslederne som sier at vi har samme antallet som vi hadde før vi begynte reformen.

– Samme beredskap

Aas understreker at beredskapen ikke skal bli dårligere.

– Hvordan vil bemanningen være i Drammen sammenlignet med i dag?

– Vi skal ha samme beredskap som i dag, svarer han.

Han vil ikke tallfeste denne beredskapen, og understreker at dette er noe politiet ikke gjør av sikkerhetshensyn.

– Det er ikke et valg vi har fra vår side. Vi skal ikke opplyse om politiets kapasiteter, sier han.

– Betyr dette i praksis like mange patruljer og politifolk etter 1.6?

– Målet er at det skal være det samme både før og etter 1.6, svarer Aas.

– Samtidig bygger vi opp noen fagområder: vold mot barn, seksuelle overgrep, arbeidsmarkedskriminalitet og forebyggende arbeid, ramser han opp.

Ingen kommentar

Leder for den nye operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt, Kenneth Berg vil ikke si noe om hvorvidt minimumsbemanningen på den nye operasjonssentralen i Tønsberg vil bli høyere eller lavere enn hva den har vært samlet i de fire politidistriktene som nå blir Sør-Øst.

– Dette handler om politiets kapasiteter og det kommenterer vi ikke, sier Berg til Fremtiden.

Dermed må den som vil gjøre seg opp en mening om hvorvidt operasjonssentralen er styrket eller ei, gjøre det uten å ha oversikt over bemanningen.

– Det som er å si, er at vi har gjort vurderinger på dette, og at vi har lagt oss på et nivå som passer oppdragsmengden. Vi vil variere bemanningen basert på tider på døgnet, helger og høytider og så videre, fortsetter Berg.

Beredskap

– Vi skal ha beredskap til å håndtere det som skjer, men vil ikke blottlegge kapasiteten til personer eller miljøer som eventuelt har dårlige hensikter. Vi vil yte et godt tilbud til publikum, og det er det som er vårt hovedfokus, sier Berg.

Forrige uke ble den samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen (Samlok) lagt ned, og kritikken har haglet mot dette.

– Det som er viktig å si er at vi i Sør-Øst politidistrikt har hatt fire operasjonssentraler hvor det har blitt levert veldig gode tjenester. Etter blant annet 22. juli kom man fram til at man bør ha større operasjonssentraler, fordi man da er samlet og har en mer robust bemanning når de store hendelsene inntreffer, slik at man i større gard kan øremerke ressurser til de mest kritiske oppdragene, sier Berg.

Operasjonslederen får nå en litt annen rolle enn tidligere.

– Vi får en litt annen måte å jobbe på, hvor man profesjonaliserer operasjonsleder til en mer tilbaketrukket rolle som i større grad går ut på å lede og ha overblikk, opplyser Berg.