Annonse
Bypakkegeneral: Tor Atle Odberg, sekretariatsleder i Buskerudbyen. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Dette skjer med bypakka framover

Det er mange skritt som må tas før spaden kan settes i jorda på Buskerudbypakke 2.

Annonse
Lokale nyheter

Innbyggerne i området som nå kalles Buskerudbyen (Drammen, Kongsberg, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker) har fått frist på seg til 30. september med å komme med innspill til Buskerudbypakke 2.

– Vi får inn innspill kontinuerlig. Så langt har vi fått inn rundt 20-30 forskjellige innspill, og det er alt fra innbyggerinitiativ til privatpersoner og interesseorganisasjoner som står bak. Det er sendt inn både helhetlige innspill og delinnspill, opplyser leder i sekretariatet for Buskerudbyen, Tor Atle Odberg.

Fram mot nyttår kommer flere alternative forslag til å bli utarbeidet.

– Innspillsfasen varer ut september, og så får vi en analysefase ut oktober. Etter det kommer vi opp med flere varianter som sendes på høring i januar og februar, med mulighet for debatter og informasjonsmøter. Målet er å få vedtatt en pakke før sommeren 2018. Det er god timing med tanke på å kunne få ytterligere midler gjennom byvekstavtaler. Staten skal fremforhandle åtte byvekstavtaler i 2018, og Drammen har mulighet til å være en av dem. Forrige uke fikk Nord-Jæren 7 milliarder i tillegg til hva de allerede hadde gjennom en slik avtale.

Når kommer spaden i jorda?

– Når en stortingsproposisjon er vedtatt, kan man forberede gjennomføring av alle prosjektene. Vi har allerede startet planleggingen. Et styrket busstilbud kan være på plass før bommene settes opp. Bygging av veitiltak vil det ta litt lengre tid før vi er i gang med. Tidsperspektivet for bypakken er 15 år. Alt kan ikke skje første året, sier Odberg.

Det betyr at Drammen ikke vil få bommer før tidligst i 2020, mens Buskerudbypakke 2 strekker seg helt fram til 2035.

Buskerudbyen har anslått kostnaden av pakka til 12,8 milliarder kroner, men flere politikere i Drammen mener ambisjonsnivået må senkes noe.

Annonse