Overvannshendelser kan føre til at fremmedvann kommer inn i systemet og overbelaste det, og overløpet slipper ut kloakk til nærmeste resipient - som ofte er en bekk eller et annet vassdrag.
- I dag bruker vi ny teknologi, som er en kjempehjelp. Den gir oss oversikt, så vi kan finne feil på avløpsrør, sier sivilingeniør Vigørn Bernhard Gregers Arntzen i Fredrikstad kommune.
Nyheter

Jakten på fremmedvannet

- I ett område har vi stanset rundt 7 millioner liter fremmedvann i halvåret fra å ledes inn på kommunens spillvannsledninger, forteller ingeniør Vigørn Bernhard Gregers Arntzen. Som en del av Fredrikstads flomberedskap jobber han og kollegaene i vann- og avløpsetaten med å avsløre svakheter og brudd i ledningssystemet.

Hei!

Denne artikkelen krever abonnement.

Du må logge inn for å lese videre