Nyheter

Hvaler kommune dårligst ut i undersøkelse om åpenhet

Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg kårer Hvaler kommune til landets dårligste på åpenhet. Rådmannen på Hvaler legger seg flat og lover bedring.

For fjerde gang siden 2011 har Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg (POU) undersøkt hvordan det står til med åpenheten i norske kommuner, og hvorvidt kommunene bidrar til det de kaller en åpen og opplyst samtale.

For å måle åpenheten sender Kommunal Rapport og POU ut et spørreskjema som besvares av kommunen, ber om innsyn i dokumenter og vurderer tilgangen i postlistene. Ørland, kommunen som scorer best i undersøkelsen, fikk 20 poeng. Hvaler får jumboplassen med -2 poeng.

Gjør endringer

I rapporten begrunnes kommunens sisteplass slik:

«(...) øykommunen Hvaler ikke har lært av fjorårets svake resultat med -1 poeng. Heller ikke i år har Hvaler svart på undersøkelsen, og i tillegg publiserer kommunen fortsatt bare postlister i PDF-format, noe som svekker tilgjengeligheten på kommunens dokumenter på en vesentlig måte. Når kommunen i tillegg bruker 6-7 dager på å besvare vårt innsynskrav, blir kommunen stående igjen med -2 poeng i år. Totalinntrykket Hvaler etterlater er ikke overbevisende, og kommunen ender opp som landets svakeste i undersøkelsen.»

– Jeg påtar meg all skyld i den saken her. Jeg har fått mail og purremail, og den har bare rett og slett forsvunnet i den store bunken med alt annet som kommer hver dag.

Det sier Rune Antonsen, rådmann i Hvaler kommune, når Dagsavisen Demokraten spør om hvorfor Hvaler ikke har deltatt på spørreundersøkelsen.

Antonsen er alt annet enn stolt over plasseringen, og forklarer at de er i gang med å innføre et nytt innsynssystem. Årsaken til sendrektigheten i det nåværende systemet, forklarer han med manglende ressurser og rutiner.

– Det handler om ressurser, og så handler det kanskje noe om rutiner også. At vi er for dårlige til å fange opp, og for dårlige til å prioritere den type henvendelser som kommer. Den innsynsløsningen vi kommer over på, vil hjelpe oss i så måte. Da kan man hente dokumenter man selv vil, og da blir vi ferdig med problemet ved å måtte be om innsyn, sier rådmannen.

Med den nye løsningen skal innsynsmulighetene vurderes i forkant, slik at når postlista legges ut er dokumentene allerede vurdert, og kan hentes inn med en gang av brukerne.

Vil ikke bortforklare

– Er Hvaler kommune opptatt av åpenhet?

– Ja, jeg føler at vi har et fokus på det hele tiden. Vi har et budsjettseminar i dag for eksempel, der sitter Fredriksstad Blad på bakerste benk. Det er et åpent møte, hvor vi diskuterer og presenterer ting som er aktuelt å ha med i budsjettet for 2023. Noen kommuner hadde kanskje valgt å holde det for lukkede dører, sier Antonsen.

Han er klokkeklar på at de har mye de må endre for å bli bedre, og synes det er bra at slike undersøkelser gjøres.

– Det skjerper sansene ute i kommunesektoren rundt tema åpenhet. Så er selvfølgelig ikke dette noen fasit, men et øyeblikksbilde, sier han, før han fortsetter:

– Men vi har ligget på bunn to år på rad, og da blir det ikke riktig å forsøke å bortforklare hvorfor vi ligger der. Man kan diskutere om det er andre ting som gjelder, men jeg tenker at det er ikke poenget. På disse punktene her er vi samla sett for dårlig, og da må vi finne ut hva vi kan bli bedre på, og hvordan vi gjør det. Og så er det en viss åpenhet i å erkjenne at dette ikke er noe vi er veldig stolte av.

Nyeste fra Dagsavisen.no: