Nyheter

Får over 1,5 millioner til pandemioppfølging for barn og unge

Fredrikstad og 41 andre kommuner som anses hardest rammet av smitteverntiltak under koronapandemien, får statlige midler til ekstra støtte og oppfølging av barn og unge.

– Vi er veldig glade for å få mer penger til dette arbeidet. Det er et viktig bidrag til en situasjon som vi absolutt merker på kroppen, sier direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune, Marianne Bekker til Dagsavisen Demokraten.

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni, vedtok Stortinget å bevilge totalt 75 millioner kroner til målrettede tiltak for å gi ekstra støtte og oppfølging til barn og unge i kjølvannet av koronapandemien. Men det er først nå at det er klart hvilke kommuner som får tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

– Forsterkede forskjeller

Mandag ble det offentliggjort at midlene skal fordeles på de elleve nåværende fylkeskommunene, og de 42 kommunene som ble hardest rammet av smitteverntiltak under pandemien.

– Noen steder ble hardere rammet av pandemien enn andre. Disse stedene får nå ekstra støtte til å følge opp de barna og elevene som fikk de strengeste smitteverntiltakene, og som det gikk mest utover. Dette er i tråd med anbefalingene fra koronakommisjonen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Kunnskapsdepartementet henviser til at flere rapporter har vist at pandemien har ført til mer ensomhet, mangel på faglig og sosialt fellesskap og dårligere psykisk helse blant barn og unge. Undersøkelser viser også at ungdommene i områder som har hatt de strengeste smitteverntiltakene over tid har blitt hardere rammet enn ungdom andre steder i landet.

– Pandemien har bidratt til å forsterke eksisterende forskjeller i skolen, og de sårbare elevene ble rammet hardest. Samtidig vet vi at ulike elever trenger ulike tiltak. Derfor er det viktig at kommunene lytter til dem som er tettest på og ser behovene lokalt, og bruker sitt handlingsrom til å finne gode løsninger og tiltak, sier Brenna i pressemeldingen.

Det opplyses videre at bevilgningen på 75 millioner kroner kommer i tillegg til 216 millioner kroner som er bevilget til tiltak mot tapt faglig og sosial læring.

Jakter flere tiltak

Fredrikstad kommune er tilgodesett med drøyt 1,5 millioner kroner av tilskuddspotten. Utdannings- og oppvekstdirektør Marianne Bekker opplyser at de også i 2021 og tidligere i 2022 har mottatt midler til denne typen arbeid.

– Disse har blant annet blitt brukt til å styrke sosiallærerfunksjonen ved skolene knyttet til oppfølging av sårbare barn, samt til ekstra kompetansehevingskvelder for de ansatte i barnehagene, både de kommunale og private, forteller Bekker.

Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune.

Hun understreker samtidig at denne bevilgningen er fersk, og at de nå skal finne ut av hva de skal bruke pengene på, utover det de allerede har iverksatt.

– Slik jeg har forstått det kan vi ta med oss disse midlene over til neste år også. Vi jobber nå med å finne gode ordninger med tanke på hva vi kan gjøre for å styrke øvrige tjenester i oppvekstsektoren, for vi har også merket en økning i henvendelser til barnevernet og Fredrikstadhjelpa 0-16, der det er lang ventetid. Vi vil bruke tida framover på å jakte gode tiltak som hjelper også på disse områdene, sier Bekker.

Også Sarpsborg og Halden har fått sin andel av oppfølgingsmidlene, henholdsvis drøyt 1,1 millioner og nesten 600.000 kroner. Viken fylkeskommune har på sin side fått et tilskudd på over 2,8 millioner kroner.

– Dette er jeg veldig glad for. For oss er dette svært viktige midler. Vi vet at mange barn og unge i Viken fikk det ekstra hardt under pandemien. Disse midlene skal vi bruke godt for å følge dem opp, uttaler fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heide Westbye Nyhus (Ap) i en artikkel på fylkeskommunens nettsider.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: