Nyheter

Må teste flyktninger for tuberkulose: Ber om hjelp fra radiografer

Alle flyktningene som kommer til Nasjonalt ankomstsenter i Råde må sjekkes for tuberkulose. Dette er sykehusets oppgave, og nå trenger de flere radiografer.

Det skriver Sykehuset i Østfold på sine hjemmesider.

– Situasjonen nå er ny og krevende, og antall personer som flykter fra Ukraina øker. Vi har derfor blitt spurt om å øke til maksimal kapasitet ut over den avtalte normale kapasiteten på tuberkulosescreeningen vi har ansvar for. Nå håper vi det finnes radiografer som kan stille opp.

Det sier Eivind Reitan, avdelingssjef i avdeling for bildediagnostikk og sykehusets kontaktperson for Nasjonalt ankomstsenter.

Høyt covid-fravær

Siden 2016 har sykehuset hatt egne enheter ved ankomstsenteret der de har tatt røntgen og blodprøver av de som kommer inn. I perioder har det vært få ankomne asylsøkere, og frem til nå har de hatt drift der tre dager i uken.

Normalt kan de undersøke opp til 85 personer om dagen. Nå utvider de driften til alle dager i uken, og dette gjøres mulig gjennom helsepersonell som tar ekstravakter.

Nå sliter sykehuset med høyt sykefravær grunnet covid, og det er vanskelig å få fylt vaktplanene.

– I første omgang trenger vi hjelp fra radiografer, for at vi skal kunne opprettholde den høye kapasiteten i ukene fremover, sier Reitan.

Lovpålagt undersøkelse

Tuberkuloseundersøkelsen er lovpålagt for alle flytninger og asylsøkere, og består normalt av røntgenundersøkelse av lungene for alle over 15 år, og IGRA (blodprøve) for alle under 15 år.

– Dette er som en egen liten sykehusenhet, og standarden er helt på høyde med resten av sykehuset. Vi har alt på plass for å ivareta diagnostiseringen i forhold til tuberkulose, og vi kan også raskt fange opp personer som har behov for ytterligere helsehjelp på grunn av alvorlig sykdom, sier Reitan.

Sykehuset har også egne helsesekretærer og sekretærer i ankomstsenteret, som tar imot alle asylsøkerne som skal videre til helseundersøkelse.