Nyheter

Sykehuset Østfold: Opprettholder restriksjoner på flere avdelinger

Samfunnet åpner opp, men det er fortsatt besøksrestriksjoner på føde-barselseksjonen, nyfødtintensiven og barne- og ungdomsklinikken.

Det skriver Sykehuset i Østfold på sine hjemmesider.

Sykehuset melder at de allerede nå ser en økning av RS-viruset, et virus som gir luftveisinfeksjoner.

– Basert på prognose og møte med Folkehelseinstituttet, så er det forespeilet at det blir et betydelig antall barn og ungdom innlagt med luftveisvirus i kommende sesong. Sesongen kan komme til et uvanlig tidspunkt. Det er viktig å unngå at det kommer smitte inn i avdelingene. Vi vet at det ofte er et ønske om å besøke både de nyfødte og de større barna som er hos oss, men vi må gjøre hva vi kan for å beskytte dem. Da er det viktig at antall besøk begrenses, sier Eirin Paulsen, sjef for klinikk kvinne-barn.

Nyfødte ekstra utsatte

Besøksrestriksjonene gjelder ikke barnefar, medmor eller partner på føde-barsel, og foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiven og i barne- og ungdomsklinikken.

- Far, medmor, partner eller en annen ledsager kan også bli med på rutine ultralyd. Det gjelder også når barnet skal til kontroll på barselpoliklinikk. Det er ikke mulig å ta med søsken, sier Paulsen.

I tillegg anbefaler også klinikken at familier begrenser antall besøk når det kommer hjem fra sykehuset fødsel, og at de generelt unngår steder med mye folk og smittefare.

– Nyfødte er ekstra utsatt for smitte, og det kan også mor være. For at de sammen skal få en best mulig start på det nye livet, er det viktig å være forsiktig den første tiden, forteller Paulsen.

Til andre timeavtaler ved kvinneklinikkens poliklinikker, er det ifølge sykehuset mulig å ha med én ledsager.