Nyheter

Fikk kloa i to hjemmebrentapparater på kort tid

I løpet av to helgedager avslørte Svinesund-tollerne like mange forsøk på å smugle ulovlig utstyr til spritproduksjon. – Virker som dette er i vinden igjen, sier seksjonssjef i Tolletaten.

Det første tilfellet fant sted fredag 28. mai, da en litauiskregistrert varebil ble stoppet på vei ut etter å ha ekspedert varer på rød sone ved tollstasjonen.

– Sjåføren, en litauisk mann, hadde vært inne og fortollet, men han hadde ikke lagt fram alt, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Gjær og bildeler

I tillegg til de lovlige og deklarerte varene han hadde i lasterommet, ble det nemlig også funnet et hjemmebrentapparat og 18 kilo gjær. Det ble også avdekket diverse dyrkingsutstyr til marihuana og ventilasjonsutstyr, samt en bilmotor og ulike bildeler som ikke var tollklarert.

– Verdien på motoren og bildelene er anslått til 40.000 kroner, og 8.000 på dyrkingsutstyret og ventilasjonen. Hjemmebrentapparatet er forbudt å innføre i henhold til alkoholloven, utdyper Grandahl.

Ifølge seksjonssjefen forklarte mannen at varene skulle leveres til noen andre som er bosatt i Norge, men det fikk han ikke anledning til.

I varebilen ble det også funnet en bilmotor som mannen hadde unnlatt å deklarere.

– Skulle brenne selv

Dagen etter ble det gjort nok et funn og beslag av et hjemmebrentapparat ved Svinesund, denne gangen fra en norskregistrert varebil som ble stanset etter grensepassering via grønn sone ved tollstasjonen.

– Det var en polsk mann født i 1970 som kjørte bilen. Han påtok seg eierskapet til apparatet, og innrømmet at han skulle bruke det selv, til å fremstille brennevin, opplyser Grandahl.

Begge mennene kan vente seg en reaksjon fra politiet i etterkant.

Oppsving etter tørke

Også i løpet av fjoråret kom Svinesund-tollerne over flere apparater til hjemmeproduksjon av sprit, etter en lang periode uten at denne typen smuglingsforsøk har blitt avdekket.

– Det har vært litt av dem i år, så det er tydelig at det er noen som vil lage litt brennevin selv igjen, kanskje fordi det ikke er så lett å få tak i noe på annet vis for tida, uttalte Grandahl til Dagsavisen Demokraten i desember.

Etter helgens to beslag gjentar han mye av det samme.

– Det kan virke som om dette med smugling av hjemmebrentapparater er litt i vinden igjen, fastslår seksjonssjefen avslutningsvis.

Dette hjemmebrentapparatet ble beslaglagt av tollerne ved Svinesund 29. mai.

Nyeste fra Dagsavisen.no: