Nyheter

Tatt i tollen med 32 «designerklokker»

Varebilsjåføren påsto han hadde deklarert alt han hadde med seg, og at de mest sannsynlig falske armbåndsurene var helt ukjente for ham.

I 20-tida lørdag 22. mai ble en svenskregistrert varebil stoppet på vei ut fra rød sone ved tollstasjonen ved Svinesund. Sjåføren, en svensk mann i 20-årene, forklarte at han hadde vært innom ekspedisjonen for å tollklarere varene, og at han skulle videre til Oslo for å levere dem.

– Han hadde med seg sofaer, tepper og kjoler som var deklarert og legal last. Inspektørene bestemte seg likevel for å ta bilen inn til kontroll, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Og det gjorde de ikke forgjeves. Bak førersetet, forsøkt skjult under et teppe, ble det avdekket en pose med flere armbåndsur.

– Reimene og urene var like, men de var av to forskjellige merker. Det var 26 Gucci-klokker, og seks som var merket med Dior, forteller Grandahl.

Tollerne fattet umiddelbart mistanke om at dette var falske varer, og på bakgrunn av dette og at de heller ikke var deklarert ved grensepassering, ble de beslaglagt på stedet.

– Da sjåføren ble konfrontert med funnet av klokkene, sa han at han ikke visste at han hadde med seg dette i bilen, sier Grandahl.

Nå blir det opp til politiet å avgjøre om de tror på mannens forklaring eller ikke, og hva slags straffereaksjon han eventuelt skal få for smuglingsforsøket.

I og med at det høyst trolig seg om ulovlige kopier, er det vanskelig for Tolletaten å anslå verdien på varene.

De 32 armbåndsurene med gullenker ble umiddelbart mistenkt å være ulovlige kopier.

Mer fra Dagsavisen