Nyheter

Smuglet øl, sprit og røyk på ståltransport

Lastebilen ble skannet etter at sjåføren hadde deklarert den lovlige lasten, og bildene viste at han hadde med seg mer enn bare stål.

Tidlig på ettermiddagen mandag 25. april ble en polskregistrert lastebil stoppet for kontroll på vei ut fra rød sone ved tollstasjonen ved Svinesund. Sjåføren, en polsk mann i slutten av 20-årene, kunne vise fram papirer på at han hadde fortollet stålvarer som skulle leveres i Norge.

– Likevel ble det besluttet å ta bilen inn til skanning, og ut fra bildene kunne skanneroperatøren se noe som lignet på flasker og bokser i både førerhytta og lasterommet, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Lastebilen ble derfor tatt inn til kontrollhallen for en manuell sjekk, som viste seg å bære frukter for de mistenksomme tollerne. Sammen med den lovlige lasten ble det nemlig funnet alkohol og røyk som til sammen utgjorde et forsøk på å unndra seg 53.265 kroner i avgifter.

– En opptelling viste at han hadde med seg 12.000 sigaretter, 160 liter øl og ti liter brennevin. Dette var et ganske pent beslag, utdyper Grandahl.

Etter disse funnene ønsket ikke sjåføren å si så mye mer, men smuglervarene fikk han uansett ikke lov til å ta med seg videre inn i landet. I tillegg fikk han med seg en bot fra politiet for smuglingsforsøket.

Ifølge seksjonssjefen er det stadig veldig stille på grønn sone ved tollstasjonen, og minimalt med personbiltrafikk over grenseovergangene i distriktet. Dette frigjør samtidig kapasitet til å kjøre utvidede kontroller av trafikken gjennom rød sone, som har holdt seg på et høyt nivå gjennom hele koronatida.

– Vi holder trøkket oppe på lastebil- og vogntogsiden, og beslag som dette viser at det er verdt å følge litt ekstra nøye med på hva som fraktes i de tunge kjøretøyene også, avslutter Grandahl.