Nyheter

Grensekø ga hasj-jackpot for My og tollerne

Mens en rekke biler sto og ventet på klarering fra politiet til å kjøre videre inn i landet, tok narkotikahunden seg en snuserunde. Det viste seg å gi stor uttelling.

Det var i 20-tida fredag 28. mai at bilene hopet seg opp på grønn sone ved Svinesund tollsted, i påvente av å komme seg gjennom politiets obligatoriske innreisekontroll som følge av covid-19-restriksjonene.

En av Tolletatens hundeførere benyttet anledningen til å gå langs køen og foreta et søk sammen med narkotikahunden My, slik de ofte gjør når slike situasjoner oppstår.

– Etter hvert gikk My bort til en danskregistrert varebil og markerte. Det tok litt tid før bilen kom fram til kontrollpost og ble kontaktet av våre folk, men da forklarte den mannlige sjåføren i 20-årene at han var på vei til Norge for å hente noen varer, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Narkotikahunden My snuste seg fram til narkotikaen i førerhytta.

Over 15 kilo

På bakgrunn av at narkotikahunden hadde markert på bilen, ble mannen bedt om å kjøre inn i garasjen for en nærmere kontroll.

– Der ble My satt inn i et nytt søk, og markerte kraftig mot det ene sidepanelet innvendig i bilens varerom. Bilen ble sendt videre til skanning, og operatøren så raskt at det var fremmedlegemer i sideveggen, sier Grandahl.

Ved en manuell kontroll av varebilen ble det funnet flere pakker i veggen som inneholdt til sammen over 15 kilo hasj. Grandahl roser både hundeføreren og ikke minst My for at smuglingsforsøket ble avdekket.

– Dette er et stort beslag, og det er fint å se at hundene fungerer på den måten at man kan gjøre funn mens man venter. En effektiv kontroll med bruk av alle tilgjengelige hjelpemidler, fastslår Grandahl.

Seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Varetektsfengslet

Etter at hasjen var tatt trygt hånd om, ble sjåføren hentet av politiet, og saken etterforskes nå videre ved Halden politistasjon.

– En person er varetektsfengslet. Han har foreløpig kun avgitt en svært begrenset forklaring, så et ordentlig avhør av ham er noe vi nå ønsker å prioritere, opplyser etterforskningsleder Vidar Andersen.

I og med at etterforskningen per nå er helt i startgropa ønsker han foreløpig ikke å gå nærmere inn på mengden hasj mannen forsøkte å smugle, utover å bekrefte Tolletatens opplysninger om at det dreier seg om mer enn 15 kilo.


Nyeste fra Dagsavisen.no: