Nyheter

Arbeidsledigheten på vei ned – nær halvert siden toppen ble nådd i fjor

Nesten 35.000 personer i Øst-Viken er registrert som arbeidssøkere ved utgangen av april, godt over 1.000 færre enn måneden før, og en nedgang på nærmere 50 prosent sammenliknet med de skyhøye tallene for et drøyt år siden.

April-tallene fra Nav Øst-Viken – som dekker Østfold-kommunene, Follo og Romerike – viser en nedgang på 1.166 arbeidssøkere fra mars. Dette er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og totalt er det nå 34.992 personer i regionen som faller inn under denne kategorien. Det er også 50 færre personer permittert per nå enn for en måned siden.

– Nedstengingen av Viken fylke i midten av mars førte til mange permitteringer, særlig innen butikk og salg. Vi er nå i startfasen av gjenåpningen av kommunene i Øst-Viken, og som følge av dette ser vi nå at flere går tilbake til sine jobber, sier direktør Steinar Hansen i NAV Øst-Viken i en pressemelding.

Over 25.000 færre

Andelen arbeidssøkere i Øst-Viken utgjør nå 9,1 prosent av arbeidsstyrken, noe som likevel er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet på 7,1 prosent.

Ledighetstoppen i Øst-Viken ble nådd for litt over et år siden, da over 60.000 personer i regionen var registrert som arbeidssøkere. Over 39.000 av disse var helt ledige.

– Selv om arbeidsledigheten fortsatt er høy, er det viktig å merke seg at ledigheten nå er betraktelig lavere enn i april i fjor. Ledigheten i dag ligger omtrent 50 prosent lavere, det vil si en andel på 6,8 prosentpoeng lavere, opplyses det i pressemeldingen fra Nav.

Høy andel unge ledige

Ser man på antall helt ledige per nå, utgjør dette 20.382 personer, en andel på 5,3 prosent av arbeidsstyrken. I februar og mars var denne andelen 5,4 prosent, og nå er man tilbake på samme nivå som i januar.

– Det er verdt å merke seg at nesten hver tredje av alle som er registrert som helt ledige i Øst-Viken er under 30 år. Det utgjør 5 651 personer, som er en liten nedgang fra forrige måned, da tallet var 5 789, skriver Nav Øst-Viken videre.

Kommuner i umiddelbar nærhet til Oslo Lufthavn Gardermoen er fortsatt de som sliter med høyest andel helt ledige i regionen, med Ullensaker (9 prosent) og Nannestad (7,6) øverst på lista. I motsatt ende av statistikken finner man Aremark (1,7).

Blant Østfold-kommunene er det Sarpsborg (5,8 prosent), Moss (5,6) og Fredrikstad (5,5) som har den høyeste andelen helt ledige. De samme kommunene har også den høyeste totale andelen registrerte arbeidssøkere i det tidligere fylket.

Butikkene permitterer flest

Selv om antallet permitterte i Øst-Viken har gått noe ned den siste måneden, er andelen uendret på 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Regionen ligger også her høyere enn landsgjennomsnittet, som er 2,7 prosent.

– Butikk- og salgsarbeid er yrkesgruppen med størst andel permitterte, med en økning fra 4 056 i mars, til 4 193 ved utgangen av april. Samtidig ser vi en nedgang innen bygg og anlegg på 119 personer fra forrige måned, heter det i pressemeldingen.

Moss har den høyeste andelen helt eller delvis permitterte i Østfold (4,1 prosent) – etterfulgt av Rakkestad, Råde (begge 3,5) og Våler (3,4) – mens Fredrikstad har flest i antall med sine 1.252 personer.

---

Ledighetstall i Østfold-kommunene

Antall og andel helt ledige i de 12 kommunene som tilhører Østfold ved utgangen av april 2021 (endring i antall fra samme tidspunkt i fjor)

 • Halden: 665 personer, 4,1 prosent (-641 personer)
 • Moss: 1.356, 5,6 (-1.044)
 • Sarpsborg: 1.566, 5,8 (-1.050)
 • Fredrikstad: 2.210, 5,5 (-1.720)
 • Hvaler: 82, 3,8 (-81)
 • Aremark: 11, 1,7 (-25)
 • Marker: 38, 2,2 (-49)
 • Indre Østfold: 1.015, 4,5 (-1.005)
 • Skiptvet: 57, 2,9 (-62)
 • Rakkestad: 193, 4,6 (-140)
 • Råde: 171, 4,5 (-156)
 • Våler: 133, 4,4 (-116)

Kilde: Nav Øst-Viken

---