Nyheter

Kraftig økning i antall AAP-mottakere

Nesten 19.000 personer mellom 18 og 66 år mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) i Øst-Viken ved utgangen av mars. Det er en økning på 2.200 personer, eller 13,3 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

I 2022 vil det være 86.000 ledige i Norge, ifølge Nav.

I en pressemelding fra Nav Øst-Viken – som dekker Østfold-kommunene, Follo og Romerike – opplyses det at tallet på personer som mottar AAP har steget jevnt siden august, og at det fortsetter å vokse.

Andelen AAP-mottakere av den totale befolkningen i regionen mellom 18 og 66 år var ved utgangen av mars i år på 4,0 prosent, mot 3,6 ved slutten av samme måned i 2020. Dette er også over landsgjennomsnittet, som ligger på 3,8 prosent.

Ser man på antall personer som mottar AAP i Øst-Viken, er tallet nå 18.924, 2.217 flere enn for ett år siden, og altså en prosentvis økning på 13,3.

Forventer reduksjon

Ifølge direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken ligger mye av forklaringen til den betydelige økningen i den pågående koronapandemien, og han har tro på at denne trenden vil snu på sikt.

– I forbindelse med pandemien ble det mulig å forlenge AAP-perioden med inntil et halvt år, noe som har ført til at flere har fortsatt å motta stønaden. Utfordringer på arbeidsmarkedet ser med andre ord ut til å ha påvirket hvor mange som avslutter AAP og går ut i arbeid. Vi forventer derfor en reduksjon i antallet nye mottakere etter hvert som forholdene på arbeidsmarkedet bedres, utdyper Hansen i pressemeldingen.

Hurdal har den høyeste andelen AAP-mottakere blant kommunene i Øst-Viken (6,3 prosent), etterfulgt av Eidsvoll (4,8) og Ullensaker, Nes, Halden og Aremark (alle 4,7).

Direktør i Nav Øst-Viken, Steinar Hansen.

Økning overalt

Blant de øvrige Østfold-kommunene er andelen høyest i Sarpsborg, Indre Østfold (begge 4,6), Rakkestad og Moss (begge 4,3). Hvaler har sammen med Nittedal den laveste andelen (2,9 prosent) av befolkningen som mottar AAP i Nav-regionen.

I Fredrikstad har andelen AAP-mottakere økt fra 3,6 til 3,9 prosent i løpet av det siste året, og det er nå godt over 2.000 personer i alderen 18 til 66 år som er del av denne ordningen i kommunen.

Med unntak av Hvaler er det en økning i antall personer som mottar AAP i alle Østfold-kommuner. Den største prosentvise økningen fra mars i fjor til samme måned i år finner man i Råde (+19,6), Aremark (+18,8), Indre Østfold (+17,8), Rakkestad (+16,8) og Moss (+14,9).

Psykiske lidelser dominerer

I pressemeldingen opplyser Nav Øst-Viken at psykiske lidelser fortsatt utgjør den største diagnosegruppen, med 7.949 mottakere i regionen samlet sett, som tilsvarer en andel på 41,9 prosent av AAP-mottakerne. Videre er 5.695 mottakere diagnostisert med muskel- og skjelettlidelser, en andel på 30 prosent.

– De fleste diagnosene har jevn utvikling, men det er likevel muskel- og skjelettlidelser som har hatt størst økning siden mars i fjor, med 0,4 prosentpoeng. Samtidig er det nedgang for diagnosen muskel- og skjelettlidelser i aldersgruppen under 30 år, sammenlignet med i fjor, heter det i pressemeldingen.

De ferske Nav tallene viser også at innvandrere er høyest representert, spesielt i aldersgruppen 60 år og eldre, hvor en andel på 27,5 prosent mottar AAP.

---

AAP i Østfold-kommunene

Antall personer og andel av befolkningen mellom 18 og 66 år som mottok AAP ved utgangen av mars 2021 (endring fra samme måned i fjor i antall og prosentvis):

Halden: 920, 4,7 prosent (+66, 7,7 prosent)

Moss: 1.315, 4,3 prosent (+171, 14,9 prosent)

Sarpsborg: 1.638, 4,6 prosent (+133, 8,8 prosent)

Fredrikstad: 2.059, 3,9 prosent (+188, 10 prosent)

Hvaler: 81, 2,9 prosent (0)

Aremark: 38, 4,7 prosent (+6, 18,8 prosent)

Marker: 80, 3,7 prosent (+5, 6,7 prosent)

Indre Østfold: 1.297, 4,6 prosent (+196, 17,8 prosent)

Skiptvet: 97, 4,1 prosent (+4, 4,3 prosent)

Rakkestad: 216, 4,3 prosent (+31, 16,8 prosent)

Råde: 183, 4,0 prosent (+30, 19,8 prosent)

Våler: 156, 4,2 prosent (+9, 6,1 prosent)

---

Hermund L. Kjernli

Hermund L. Kjernli

Journalist