Fraråder bading på Vispen

Påvist høye bakterieverdier i badevannet.

Fredrikstad kommune opplyser i en pressemelding at det i forbindelse med rutinekontroll på Vispen badeplass i Hunnenbunn er påvist høye bakterieverdier i badevannet. Verdiene er så høye at kommuneoverlegen fraråder bading på stedet.

– Årsaken til de høye verdiene er kraftig nedbør de siste dagene som har ført til at pumpestasjonen i Hunnbekken går i overløp. Teknisk drift vil gjøre utbedringer for å hindre nye tilfeller, forklarer Reidun Ottosen, fagleder miljø i Fredrikstad kommune i pressemeldingen.

Videre opplyse det at det vil bli tatt nye prøver på Vispen tirsdag 13. august. Resultatene av disse forventes torsdag eller fredag denne uka, og blir tilgjengelige på kommunens nettsider.