Etablerer nytt partnerskap for klimagass-reduksjon og forretningsutvikling i Østfold

Ved hjelp av klimaregnskap, miljøstyring og samarbeid på tvers av næringer, skal både bedrifter, akademia, forskningsmiljøer og det offentlige motiveres og oppfordres til å bli mer klima- og miljøvennlige.

– Vi ønsker at næringslivet i Østfold skal bli enda grønnere. Mange gjør allerede veldig mye bra og det finnes mange skoleeksempler her i regionen, men vi har det imidlertid travelt om vi skal nå 1,5-graders målet.  Gjennom et slikt nettverk får partnerne, et skyv til å miljøsertifisere seg, jobbe med systematisk miljøstyring og klimaregnskap sier prosjektleder Stine T. Nygaard i Klimapartnere Østfold til Demokraten.

Forrige uke ble det regionale nettverket for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling, Klimapartnere Østfold, etablert her i fylket. Allerede fra oppstartstidspunktet er flere sentrale aktører med og legger fundamentet og har meldt sin interesse for å bli klimapartnere; Østfold Energi, Østfoldforskning, Høgskolen i Østfold og COWI. I tillegg er både fylkeskommunen og 17 av fylkets kommuner med på laget gjennom Klima Østfold.

– Østfold fylkeskommune tar samfunnsutviklerrollen på største alvor. Vi ønsker å bidra til å nå verdens klimamål og FNs bærekraftsmål. Det greier vi ikke uten næringslivet på lag. Derfor vil vi gi ny giv til denne samarbeidsarenaen, sier fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) i en pressemelding.

– Alle monner drar

Og prosjektleder Nygaard er svært godt fornøyd med at fylkeskommunen har gått foran gjennom å bli sertifisert som miljøfyrtårn, og bidrar med betydelige ressurser i prosjektet.

– Dette danner et godt grunnlag for veien videre. Nå ønsker vi å tiltrekke oss flest mulig samarbeidspartnere fra næringslivet, både små og store bedrifter. Det høres kanskje litt idealistisk ut, men alle monner drar, sier Nygaard.

Klimapartnere Østfolds mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn. Gjennom samarbeid i nettverket samt bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy.

– Det blir en styrke for alle nettverkene at vi kan dele erfaringene mellom oss, og gjenbruke tilnærminger som vi vet fungerer. Vi ser fram til samarbeidet, sier regionskoordinator Helene Frihammer i Klimapartnere i pressemeldingen.

Les også: Satser hardt på klimavennlig energi

Snart landsomfattende

I dag finnes det Klimapartnere-nettverk i Agder, Hordaland, Troms og Rogaland. Disse representerer til sammen nesten 120 partnervirksomheter, med over 70 000 ansatte og 40 000 studenter. Ved siden av Østfold, vil også Klimapartnere Trøndelag og Nordland bli opprettet i løpet av 2019, mens ytterligere 3 regioner har søkt om midler for oppstart.

Prosjektlederen i Østfold mener dette åpner for store muligheter.

– Noe av det jeg syntes er mest spennende er at alle partnerne fører klimaregnskap. Dette standardiseres i alle Klimapartner-nettverkene over hele landet, slik at vi både kan sammenlikne internt i regionen, men også utenfor. Hensikten er ikke at man skal konkurrere om å kutte mest, men at de ulike aktørene som deltar kan se hva både de selv og andre bidrar med. På den måten får de også noe mer konkret å strekke seg etter, sier Nygaard.