Debatt

Ny opplæringslov: Karakterer hører ikke hjemme på barneskolen

Vi må heie på en skolehverdag hvor elever lærer gjennom lek, refleksjon og praksis, ikke ved å bare pugge seg frem til gode karakterer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fredag 24. mars la regjeringen fram forslag til ny opplæringslov. Et av de viktigste grepene er at man lovfester at det ikke skal være karakterer på barnetrinnet.

Elevene skal ha individuell vurdering uten karakter. I dag står dette kun i en forskrift, men når vi lovfester det så betyr det at det krever et stortingsflertall å omgjøre reglene i fremtiden.

Skolen sitt hovedfokus skal være å motivere elever til å lære, ikke stresse seg til gode karakterer. Hensikten med all vurdering på barnetrinnet er jo å bidra til lærelyst, og for at elevene skal lære noe av tilbakemeldingene de får og at de får vite hva som skal til for å bli bedre i faget.

Det har vært mye debatt rundt dette, og det er tydelig for oss at folk ikke ønsker karakterer på barneskolen. Derfor lovfester vi nå at karakterer ikke er veien å gå, men heller gode tydelige tilbakemeldinger fra lærer for de yngste.

Trivsel, lek, sosial og faglig læring burde være det viktigste. Vi må heie på en skolehverdag hvor elever lærer gjennom lek, refleksjon og praksis, ikke ved å bare pugge seg fram til gode karakterer.

Høyre legger bak seg en periode på åtte år i regjering hvor man har gått tilbake i skolepolitikken. De har innført mer prøving og testing av elever, og en altfor rigid fraværsgrense. Nå har vi heldigvis Tonje Brenna som kunnskapsminister som tar oss fremover i arbeidet med å lage verdens beste fellesskole.

Vi skal ikke rangere barn i skolen.

For en stund tilbake leverte Høyre et forslag til en reform i ungdomsskolen. Der var et av hovedforslagene å gjennomføre et forsøk med å flytte 7. klasse til ungdomsskolen; altså å gi barn karakterer et år tidligere.

Når mine medelever på videregående skriker ut om en skolehverdag med prøver og tidspress som stresser og presser elever inn i en vanskelig hverdag, sliter jeg med å forstå at noen ønsker det for våre yngste.

Vi skal ikke rangere barn i skolen. Gode karakterer kan være motivasjon for noen, men det er ikke alle som får gode karakterer. Jeg mener det er flaut at Høyres gjentatte forslag til hvordan vi gjør skolen bedre, er å innføre mer prøving og testing.

Tonje Brenna uttaler også til NRK at vi vil gi alle rett til å fullføre videregående på ubestemt tid. Alle mennesker er ulike, og har ulike forutsetninger for å fullføre videregående opplæring innenfor dagens rammer.

I dag faller 1 av 4 ungdommer fra videregående opplæring. Som samfunn er ikke det noe vi kan sitte og se på uten å ta grep. Det er viktig at vi gir alle muligheten til å fullføre, uavhengig av tidsrom det gjøres på.

Jeg er glad for at Arbeiderpartiet er en pådriver for å ta skolen i en retning der lærelyst og gode tilbakemeldinger er det viktigste, ved at vi fastslår og lovfester at karakterer ikke hører hjemme på barnetrinnet!

Mer fra: Debatt