Debatt

Olavsborg kristne grunnskole er velkommen til Fredrikstad!

Rødt lager en fiende av en skole som tjener våre barn godt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Olavsborg søker i disse dager om å flytte sin kristne, private grunnskole fra Sarpsborg til Fredrikstad. Hvorfor er Rødt i sitt innlegg så avvisende til en skole som alt er etablert og har et godt rykte?

Elever som dropper ut av skolen er et økende problem. Mange elever som mislyktes i den offentlige skolen, har fått en ny sjanse i en privat skole – en mulighet de ellers ikke ville fått. Utenforskap øker og lesevansker etter grunnskolen koster samfunnet mye, da disse elevene lett faller utenfor arbeidslivet.

Fellesskolene skal være ryggraden i vårt skoletilbud. Noen få profilerte privatskoler med samme læreplan åpner likevel opp for nye muligheter for en del elever. Kortsiktig kan en privatskole koste kommunen litt mer, men dette jevnes ut over tid og vi vinner kvaliteter som mangfold, økt idétilfang, bedre debatt – alt dette redskaper til innovasjon, fornyelse og demokrati.

Kommunen arbeider med ny skolestruktur. Det er trussel om nedleggelse av lokale kommunale skoler. Befolkningen øker, vi tar imot flere flyktninger og etablering av noen privatskoler minsker på sikt presset på fellesskolene og på kommunens økonomi.

Vedlikeholdet på skolene er i dag nedprioritert og mangelfullt – tak ramler ned og gir elever en dårlig skolehverdag. Fredrikstad kommune har også flere elever i klassene enn det som er foreskrevet, ifølge direktoratets statistikk. Tilbudet til elever med behov for støtte og til flyktninger krever mer. Det er positivt med drahjelp fra Olavsborg.

Rødt benytter for ofte et samfunnsnarrativ der kapitalister, private og kristne fremstilles som dårlige mennesker med tvilsomme institusjoner.

Vi har god erfaring med private skoler i Fredrikstad. Hans Nielsen Hauge, en videregående skole med kristen profil, har alt vunnet bred tillit blant et mangfold av elever og foreldre her hos oss. Steinerskolen er også et godt supplement til fellesskolen. Den har en annen pedagogikk med større mulighet til tilpasset opplæring. Den har også et annet filosofisk-religiøst menneskesyn få kjenner – men er det problem for oss eller for demokratiet vårt at Jens Stoltenberg var elev der?

Hvorfor denne negative retorikken om «vi og de» i Rødts innlegg? Det finnes positive «de» og negative «de» – som «de» kriminelle eller «de» voldelige. Rødt lager en fiende av en skole som tjener våre barn godt og bruker også begrepet segregering – et ord vi normalt ikke har knyttet til kristne, men til slaveri og apartheid.

Rødt benytter for ofte et samfunnsnarrativ der kapitalister, private og kristne fremstilles som dårlige mennesker med tvilsomme institusjoner. Rødt glemmer at det er verdiene i bunnen som teller. Vi kan nemlig ha vennlige, ærlige, fellesskapsbyggende kapitalister og samtidig uredelige, brutale og late sosialklienter. Rødt villeder oss.

Det underligste i Rødts retorikk mot Olavsborg er formuleringen: Og i aller ytterste konsekvens kan man få tilstander som de som ble avdekket i Brennpunkt-dokumentaren «Guds utvalgte».

Er ikke dette like rart som å si at Rødt i Norge i «ytterste konsekvens» kan gi «væpna revolusjon» og «stalinistiske utrenskninger». Dette er svartmaling vi avviser.

Med Olavsborg får vi en god og alternativ skole, som barn, foreldre – ja hele byen vil ha glede av. En liten verdensby bør ha rom til et kulturelt mangfold og ikke preges av en snever, uniformistisk ideologi som Rødt her legger opp til – en tenkning som ruinerte Øst-Europa.

Mer fra: Debatt