Debatt

Ordførere på dypt vann – legg grumset på land!

Tenk hvis både Fredrikstads ordfører Siri Martinsen og Hvalers ordfører Mona Vauger hadde gått ut sammen, med en sterk bekymring for vår felles skjærgård og nasjonalparken.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det vakreste vi har i Fredrikstad er skjærgården vår, og sammen med skjærgården i Hvaler kommune utgjør dette et helt fantastisk naturområde som innbyggerne i disse kommunene har stor glede av. Vi skal også huske på at naturen har en egenverdi, uavhengig av oss som bruker den. Så flott og unikt er det på Hvaler at det er opprettet en nasjonalpark, med et styre og en leder som skal forvalte denne naturperlen.

Vi vet at muddermasser, uansett hvor rene de måtte være, vil slamme ned og kvele livet der det legger seg når det slippes ut.

I denne skjærgården lever, ferierer, bader og nyter Fredrikstads innbyggere naturen, sammen med Hvalerfolket og folk med hytter på Hvaler, på godt og vondt. Det er nemlig et konstant press på naturen med båttrafikk, utbygging, forsøpling og ikke minst: den forestående mudringen av Borg havn og planlagt utslipp av muddermasser midt i denne naturperlen.

Borg havn må mudres, og det er på høy tid. Mudring har vært utsatt gjentatte ganger, og mudring er  nødvendig for å opprettholde sjøtrafikken til Borg Havn og dermed viktige arbeidsplasser, hjørnesteiner i Fredrikstadsamfunnet. Vi vet at mye av massene som skal tas opp inneholder store mengder miljøgifter som blant annet kvikksølv, og vi vet også at muddermasser, uansett hvor rene de måtte være, vil slamme ned og kvele livet der det legger seg når det slippes ut.

Jonas Qvale, gruppeleder Bymiljølista.

Ordfører i Hvaler kommune, Mona Vauger har for en tid tilbake snudd i saken og ønsker nå landdeponi av alle masser fra mudringen. Det er prisverdig, naturen på Hvaler er helt unik og den mest dyrebare verdien Hvaler har.

28. oktober var det et møte i nasjonalparkstyret der nasjonalparken skulle høres i spørsmålet om mudring. Den faglige innstillingen fra leder av Nasjonalparken Monika Olsen var å ikke akseptere deponi av muddermasser i Løperen. Innstillingen ble, temmelig sjokkerende, nedstemt da Siri Martinsen (Ap) og Bjørnar Laabak (Frp), begge Fredrikstad kommune, sammen med Petter N. Borge (uavhengig) fra Hvaler kommune fikk flertall, og overstyrte den faglige innstillingen. Det er nå levert et høringssvar der Nasjonalparken ikke har noen innvendinger mot sjødeponi ved Møkkalasset og Svaleskjær på Hvaler, mellom flere verneområder og nord og oppstrøms for hummerreservatet og deretter Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Tenk hvis både Fredrikstads ordfører Siri Martinsen og Hvalers ordfører Mona Vauger hadde gått ut sammen, med en sterk bekymring for vår felles skjærgård og nasjonalparken, og appellert til nasjonale myndigheter om midler til landdeponi av alle masser! Det hadde vært et tydelig signal om at vi ønsker å ta vare på vår del av Oslofjorden.

I stedet har nå hensyn til industri og arbeidsplasser overkjørt hensynet til naturen og framtida. Vi i Bymiljølista mener at det burde vært mulig å ivareta begge deler.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt