Debatt

Fritt behandlingsvalg er en suksess

Venstresiden er samstemte i at de ønsker å skrote fritt behandlingsvalg. Da er konsekvensen at de med tykk lommebok vil kunne kjøpe seg ut av køen, når andre må vente.

«Høyre vil lage pasientenes helsetjeneste. Kvaliteten på behandlingen skal være høy, ventetiden så kort som mulig, og pasienten skal bli hørt i alle deler av helsetjenesten.» skriver stortingsrepresentanter for Høyre i Østfold, Ingjerd Schou og Tage Pettersen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nylig kom rapporten som slår fast det vi har visst lenge: fritt behandlingsvalg er en suksess. Forskningsrådet har evaluert fritt behandlingsvalg og konkluderer med at ordningen gir mer valgfrihet, økt mangfold og er svært viktig for mange pasienter.

Dette er et godt grunnlag for det valgløftet vi nå har gitt om at 100.000 flere skal få nytte av fritt behandlingsvalg i neste periode. Da må vi følge anbefalingene som kommer i evalueringen og bygge videre på suksessen slik at flere får nyte godt av denne pasientrettigheten. Fritt behandlingsvalg har vært og fortsetter å være en viktig sak for Høyre, men det er enda viktigere for pasientene som nyter godt av ordningen. Det handler om at pasientens helsetjeneste blir best når pasientene kan velge det tilbudet som passer deres situasjon, eller som har kortest ventetid.

Venstresiden er samstemte i at de ønsker å skrote fritt behandlingsvalg. Da er konsekvensen at de med tykk lommebok vil kunne kjøpe seg ut av køen, når andre må vente. Det var resultatet sist Arbeiderpartiet styrte helsepolitikken.

Deres politikk betyr en todeling som i verste fall er forskjellen på liv og død. Vi har lest om Evelyn, som mener fritt behandlingsvalg reddet henne fra en død i rus. Eller om Frida, som fikk plass på Capio Anoreksisenter i Fredrikstad. Hennes tante kalte det friheten til å overleve. På valgkampåpningen i Fredrikstad fikk vi besøk av en mann på 95 år. Han var helt tydelig på at fritt behandlingsvalg var det som hadde sørget for at han nå var rehabilitert etter en større operasjon, og nå klarte seg på egen hånd. Og alle husker vel alle rundene vi hadde for å redde behandlingstilbudet på Phoenix Haga i Mysen under den forrige rødgrønne regjeringen. Det er disse menneskene, disse pasientene og disse historiene som drukner i Arbeiderpartiets systemretorikk.

Evalueringen viser at fritt behandlingsvalg er særlig viktig for dem som sliter med rus og psykiske problemer. Det er fordi denne typen utfordringer er svært individuelle, og den behandlingen som fungerer fint for en person kan være feil for en annen. Nettopp derfor er det så viktig med det mangfoldet av aktører og behandlinger folk får gjennom fritt behandlingsvalg, slik at det blir tilgjengelig for alle og ikke bare de som kan betale for det.

Selv om fritt behandlingsvalg er benyttet av nesten 60.000 mennesker utgjør dette en liten andel av det totale antallet pasientbehandlinger i helsetjenesten. Derfor finner forskerne i liten grad at fritt behandlingsvalg har bidratt til å redusere den gjennomsnittlige ventetiden. Rapporten trekker fram at det er utfordringer knyttet til pasientenes og helsepersonellets kjennskap til retten til å velge behandlingssted. Dette kan løses ved enkle tiltak som å synliggjøre informasjon om ordningen ved fastlegekontor og behandlingssteder.

Avslutningsvis vil vi også trekke fram at vi har redusert ventetidene i den offentlige spesialisthelsetjenesten med to uker fra 1. tertial 2013 til 1. tertial 2021.

Høyre vil lage pasientenes helsetjeneste. Kvaliteten på behandlingen skal være høy, ventetiden så kort som mulig, og pasienten skal bli hørt i alle deler av helsetjenesten. Pasientene skal møtes med kunnskap og respekt. Gjennom fritt behandlingsvalg gir vi pasientene rett til å velge den behandlingen som er best for seg, og har kortest ventetid. Regningen tas av det offentlige.