Debatt

De rødgrønne har ingen plan på hva som skal erstatte oljen

Høyre har nå brukt åtte år på å rydde opp etter de rødgrønne som regjerte før det. Skal man da slippe de rødgrønne til nå i høst?

«Om Norge slutter med oljeleting og utvinning av oljen. Så vil denne oljen bli tatt opp uansett. Kanskje av aktører med gammel og utgått teknologi.» skriver Jon Einar Aandal (H).
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi er inne i en valgkamp hvor miljø og klima er en viktig ingrediens. Det er mange meninger om veien videre og hvordan man skal nå de mål som enkelte setter seg. Vi har ytterligheter hvor ekstremisme er i tydelig form. Man ser enkle «løsninger» som overhodet ikke er løsninger men heller luftslott. Urealistisk rett og slett.

Oljen har brakt Norge til det landet er i dag. Uten oljen hadde vi aldri hatt den levestandard som nå. Vi har rustet opp veier. Sykehus. 3.500 nye stillinger til politiet. Mer satsing på skole og utdanning. Flere arbeidsplasser m.m. Dette bare i de siste to perioder. Vi nordmenn har alt vi kan peke på. Ja faktisk mer enn nødvendig sier enkelte.

Jeg tror ikke at de som står mest på for å slukke alle oljebrønner er klar over hvilke ressurser dette er.

—  Jon Einar Aandal, Stortingskandidat, Østfold Høyre

De rødgrønne vil med all tydelighet slå av oljepumpene straks. Uten tanke på konsekvensene av akkurat det. MDG og rødt er støttepartier til AP, SV og Sp. Å legge en stemme i urna på en av disse vil si at du som velger vil slå av vår velferd og mulighetene for deg selv og dine etterkommere. Høyre har vist ansvarlighet i de siste åtte år i regjering og vil være garantisten for det også de neste fire årene.

Om Norge slutter med oljeleting og utvinning av oljen. Så vil denne oljen bli tatt opp uansett. Kanskje av aktører med gammel og utgått teknologi. Og olje må man ha til så mangt i uoverskuelig fremtid. Jeg tror ikke at de som står mest på for å slukke alle oljebrønner er klar over hvilke ressurser dette er. Og hva olje egentlig brukes til ved siden av bensin og diesel.

Norge er en bitte liten aktør i dette markedet. Faktisk er vi ikke blant de 10 største aktører på oljeutvinning på verdensbasis. Selv om vi tar opp tilsvarende 2 millioner fat per døgn. En dråpe i havet bokstavelig talt.

Skal man jobbe videre med alternative energikilder så trengs økonomi også til dette. Slukkes oljebrønnene så har man ikke ressurser til videre utvikling, så enkelt er dette regnestykket. Norge har ikke annen inntektskilde enn oljen i dag. Og samfunnet må gå videre.

De rødgrønne har ingen plan på hva som skal erstatte oljen og det den gir av avkastning. Det er du som skattebetaler som vil merke det på lønnsslippen din. For pengene skal inn i statskassen. Og da må skatten økes betraktelig. Har du råd til det? Norge og dagens regjering har i dag full kontroll på dette og vil uten tvil også ha det de fire kommende år.

Høyre har nå brukt åtte år på å rydde opp etter de rødgrønne som regjerte før det. Skal man da slippe de rødgrønne til nå i høst? Så vil de borgerlige garantert bruke minst en periode for igjen å rydde opp etter dem om fire år. Den sjansen vil ikke jeg ta. Og det bør ikke du heller.

Når vi i dag i tillegg ser hvor urolig det er på venstresiden hvor samarbeid er meget utfordrende. Så er det et stort sjansespill å stemme noe annet enn Høyre. Østfold Høyre har i dag to representanter inne på Stortinget. Og vi har håp om minst én til. Vi håper at Fredrik Holm slår følge med Ingjerd Schou og Tage Pettersen. Jeg har tro på Høyre og Erna i fire nye år. Jeg tar gjerne en prat med nettopp deg om du lurer på mer.

Jon Einar Aandal, Stortingskandidat,  Østfold Høyre.