Demokraten

Asker kommune inviterte seg selv til «Prekesjappe» i Fredrikstad

– Det var arbeidet rundt heltidskultur vi ønsket å lære mer om, men på programmet sto det «Prekesjappe», smiler Asker-ordfører Lene Conradi (H). – Nå vet vi hva det er, og har fått mange gode innspill.

Varaordfører i Fredrikstad, Siri Martinsen (Ap), setter pris på at andre kommuner ønsker å lære av kommunens heltidsprosjekt. Torsdag var ti representanter fra Asker kommune innom Fredrikstads egen prekesjappe. Med ordfører Lene Conradi (H) i spissen.

I prekesjappene snakker ansatte på alle nivåer sammen – for å få bukt med deltidsproblematikken. Målet er at Fredrikstad kommune gjennom diskusjoner og refleksjoner får vist fordelen av heltidsstillinger.

– Det er veldig hyggelig at andre kommuner ønsker å lære av arbeidet vi gjør her i Fredrikstad. Men samtidig må vi ikke glemme at dette er en langsiktig prosess. Vi startet for tre år siden og det går sakte framover, sier varaordfører Siri Martinsen (Ap) og legger til:

– Det er viktig at hele det politiske nivået er engasjert, jeg tror det starter der. Vilje og engasjement til endring må være til stede, for det er en stor endring både i kultur og tankesett. Det kan bli både utfordrende, spennende og kan hende litt ubehagelig – men det må til hvis vi skal lykkes.

– Mange gode innspill

I bussen fra Asker hadde ordfører Lene Conradi med seg to politikere, fire fra administrasjonen og tre tillitsvalgte.

– Som ny kommune var noe av det første vi gjorde å løfte heltidskultur som et tema. Vi ga heltidsutvalget mandatet med å jobbe fram en plan. Endelig fikk vi mulighet til å besøke to kommuner som har gjort mye bra innenfor temaet, Drammen og Fredrikstad. Begge er også med i forskningsprosjektet, derfor inviterte vi oss selv hit, sier Conradi.

– Dagen har blitt en veldig positiv opplevelse. Nå ser vi virkelig viktigheten av å bli trukket inn i alles roller og ikke minst få forståelse av hva heltid betyr – for kommunen, samfunnet, arbeidstakerne og våre tjenester. Asker kommune er nok på landsgjennomsnittet når det gjelder deltid- og heltidsproblematikk, med størst utfordring innen helsesektoren. Derfor må vi erkjenne at kulturen for turnuser og arbeidstidsordninger må endres, mener Asker-ordføreren som fornøyd legger til:

– Vi har fått mange gode innspill etter besøket her i Fredrikstad.

Kommunal erfaringsutveksling

Varaordfører Siri Martinsen forteller at arbeidet i torsdagens prekesjappe ble gjennomført slik gruppene gjør det vanligvis.

– Målet var å gi et realistisk bilde av hvordan vi jobber her i Fredrikstad kommune. I prekesjappene er det viktig at man er tydelig på sin egen rolle, hvor trepartsamarbeidet helt klart er en suksessfaktor.

Asker-ordfører Lene Conradi (H) er enig:

– Arbeidet i prekesjappene kan jo også brukes som erfaringsutvikling mellom kommunene. Jeg ser ikke bort fra at vi kommer til å invitere Fredrikstad til oss for å bistå med å fremme prekesjappene for kommunestyre og formannskapet.

– Målet var å gi et realistisk bilde av hvordan vi jobber her i Fredrikstad kommune, forteller varaordfører Siri Martinsen (Ap).

---

Prekesjappe

Prekesjappe er en prosessmetode for å skape kontakt og refleksjoner mellom mennesker og grupper som innehar ulike interesser, roller og funksjoner.

Metoden ble først benyttet av team heltid i Fredrikstad kommunes heltidssatsing etter oppdrag fra daværende kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold. Opprinnelig ble metoden kalt talkshop, men Ove Hansen kom opp med den gode oversettelsen til Fredrikstad dialekt; Prekesjappe. Metoden har vist seg nyttig i implementeringsprosesser, utviklingsarbeid, samhandling på tvers og generelt der man ønsker å ivareta kompleksitet.

I desember 2019 deltok Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på prekesjappen «Fra tradisjon til innovasjon, #tillitsreform».

Prekesjappe er teoretisk forankret i organisasjonsutvikling, gestaltpsykologien og systemisk praksis så vel som prosessledelse og endringsledelse med faglige gründere Beate Midttun og Anita Bolghaug.

Kilde: Fredrikstad kommune

---

– Erfaringsutveksling i arbeidet med flere over til heltid er absolutt nyttig, mener varaordfører Siri Martinsen (Ap) og Asker-ordfører Lene Conradi (H).