Debatt

Det må skapes et sentrum som passer for de fleste

Ved å gjøre Storgata enveiskjørt fra Dampskipsbrygga til møtet med Farmanns gate, beholder man både kjørebane og parkering.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: NAF avd. Fredrikstad og Omegn - Per-Bertil Andersen, styreleder - Terje Andersen, leder av veikomiteen

I de siste uker har nok en gang sykkelplan for Fredrikstad sentrum vært på agendaen. NAF avd. Fredrikstad og Omegn fremmet i 2017 forslag til ny sykkelplan. Vi kunne med glede i 2019 konstatere at vårt forslag om sykkelfelt og fortau i Storgata var kommet med i sykkelplanen. I disse dager virker det som om man ønsker en parkeringsfri gate. Dette ser vi ingen grunn til. Ved å gjøre Storgata enveiskjørt fra Dampskipsbrygga til møtet med Farmanns gate, beholder man både kjørebane og parkering. Dette vil hjelpe både næringsdrivende, deres kunder og fremfor alt handikappede. Et kjørefelt kan da benyttes til sykkelfelt og fortauer forblir intakt.

Sykkelfelt i Farmanns gate er helt urealistisk. Man skal da vel ikke rive bygninger for at sykkelen skal fram på bekostning av busser og biler? Ved å gjøre Storgata enveiskjørt med god plass til sykkelfelt, har man ikke noe behov for sykkelfelt i Farmanns gate. Fra Storgata, når man alle sentraler deler av sentrum på myke trafikanters premisser, via Stortorget. Mange gående vil sikkert også synes at det blir deilig å slippe syklende i altfor høy fart på bryggepromenaden.

Ellers synes vi at sykkelfelt i Ferjestedsveien fortsatt er en elendig idé, så lenge man kunne benyttet Strandpromenaden og Tollbodbrygga som trasé.

Det må skapes et sentrum i byen som passer for de fleste, ikke bare for en gruppe. Faren er da, at mange vil velge bort sentrumshandel. Vi håper fortsatt på sunn fornuft og en trafikksikker sykkelplan.