Debatt

«Hvorfor ønsker man å ha Ferjestedsveien som enveiskjørt gate med sykkelfelt på begge sider?»

Vi håper den sunne fornuft råder, slik at man får en så trafikksikker sykkelplan som mulig, skriver Per-Bertil Andersen og Terje Andersen i NAF avd. Fredrikstad og omegn.

fergestedsveien vinter
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Per-Bertil Andersen
styreleder
Terje Andersen
leder av veikomiteen
NAF avd. Fredrikstad og Omegn

Det var med stor glede, men også frustrasjon, vi fikk vite at et av våre innspill til sykkelplan for Fredrikstad var fremmet i bystyret for videre vurdering av rådmannen. Vi i NAF (Norges Automobil-Forbund) avd. Fredrikstad og Omegn fremmet forslag til hovedsykkelplanen, som ble vedtatt i 2017. En av våre hovedinnvendinger gikk på den uforsvarlige sykkeltraseen gjennom Farmannsgate, Gunnar Nilsens gate og St. Croixgt.

Vi fremmet da forslag om at Storgaten burde gjøres enveiskjørt slik at Storgaten kunne få plass til gjennomgående sykkelfelt og fortau, noe man nå velger å kalle «shared spaces». Våre argumenter for dette var at Storgaten ikke var velegnet for 2-veis trafikk på grunn av bredde, spesielt vintertid med brøytekanter. Dessuten ville man slippe syklende, til forargelse for gående langs bryggepromenaden, hvis de syklende ble henvist til Storgaten. Man kunne fortsatt beholde parkeringsplass langs gaten, til nytte for forretningsstanden, og likevel få rikelig plass til gående og syklende.

Men så kommer vår frustrasjon. Hvorfor i all verden ønsker man å ha Ferjestedsveien som enveiskjørt gate med sykkelfelt på begge sider. Ville det ikke være meget naturlig å fortsette sykkelfelt videre over Dampskipsbrygga, Bankbrygga, Kirkebryggen og Tordenskioldsgate frem til Biblioteket og så videre langs Strandpromenaden og Toldbodbrygga frem til ferjestedet til Gamlebyen. Her vil syklister få en plan sykkeltrasé og en fantastisk utsikt mot Isegran og Gamlebyen. Vi må også minne om at det i en lengre periode vil bli større trafikk og hindringer i forbindelse med ombygging av det gamle Sentralsykehuset, noe som igjen kan føre til fare for syklende i Ferjestedsveien.

Vi håper den sunne fornuft råder, slik at man får en så trafikksikker sykkelplan som mulig.

Meninger: «Flytt brannstasjonen og lekeplassen i Kirkeparken»