Debatt

«Regjeringen lar pensjonistene ta de rikes regning»

Samtidig som regjeringen gir store skattekutt, hvor de rikeste får aller mest, sørger de for at pensjonistene ikke får ta del i velstandsutviklingen.

Leder i veteranutvalget i Østfold Arbeiderparti, Bjørn Eriksen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bjørn Eriksen
leder i veteranutvalget i Østfold Arbeiderparti

Årets trygdeoppgjør er det femte på seks år hvor pensjonistene taper kjøpekraft. Trygdeoppgjøret innebærer at pensjonistene ligger an til å få en nedgang i realinntekten på 0,2 prosent i 2020.

Regjeringens underregulering av trygden i forhold til prisveksten har fratatt pensjonistene 32 milliarder norske kroner disse fem årene. Samtidig har denne regjeringen gitt 25 milliarder i skattekutt, hvorav om lag 8 milliarder er gitt til de aller rikeste.

Meninger: «Skammelig situasjon for minstepensjonistene»

Samtidig som regjeringen gir store skattekutt, hvor de rikeste får aller mest, sørger de for at pensjonistene ikke får ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet forøvrig.

Det kan ikke ha vært Stortingets intensjon at ansvarlige og moderate tariffoppgjør i arbeidslivet, som dog har gitt gjennomsnittlig reallønnsvekst til arbeidstakerne i perioden, skal gi de trygdede 32 milliarder kroner i redusert kjøpekraft!

Leserbrev: «Frykt for smitte gir eldre lavere livskvalitet»

Når Arbeiderpartiets leder og en samlet opposisjon på Stortinget er svært kritiske til trygdeoppgjøret, bør oppgjøret bli gjenstand for behandling i Stortinget. Dette gjelder årets oppgjør, men også framtidige trygdeoppgjør.

Mer fra: Debatt