«Skammelig situasjon for minstepensjonistene»

En minstepensjonist som ble intervjuet sa rett ut at hun levde på sultegrensen og ikke hadde råd til noe.

Ulf Tolfsen
Gamle Fredrikstad

 

Jeg ble direkte forbannet under NRK debatten 8. september om pensjon. For å si det rett ut, en minstepensjonist får ca. 202.000 kroner i året. Laveste minimum sats for en enslig er så lav som 160.000 (+). En minstepensjonist som ble intervjuet sa rett ut at hun levde på sultegrensen og ikke hadde råd til noe. Thorbjørn Røe Isaksen (H) forsvarte seg «rød i toppen» og prøvde seg med noen pinlige unnskyldninger. Han var jo i etableringsfasen og hadde ikke sjans til å greie seg på 200.000.  

Støre prøvde seg med de få tiltak Arbeiderpartiet har stått for. Mest troverdighet var Frps Ketil Solvik Olsen som mente de hadde prøvd uten å få gjennomslag som en del av en «blandingsregjering». Kort og god en masse pinlige omgåelser og unnskyldninger. Pensjonistenes talsmann, Jan Davidsen, fyrte på og mente det var hårreisende at pensjonistene i det minste burde følge inflasjonen. En minstepensjonist har ikke råd til verken anstendig bolig, feriereiser eller normale besøk til barnebarn.

Debatt: «Trygghet for pensjon og kjøpekraft»

Glem bil og hytte og glem å beholde bolig eller hytte man har slitt for hele livet. FNs fattigdomsgrense går ved 230.000, men ut fra kostnadsnivået i Norge burde minstelønn/pensjon ikke vært under 250.000. I en situasjon hvor man diskuterer fordeling av velferdsgoder kommer vi ikke unna støtte til u-land og flyktninger. Her ser det ikke ut til å være noen grense. Vi bruker 100 mrd. bare på integrering av flyktninger og asylsøkere.

Jeg ønsker i grunnen ikke å sette pensjonistenes situasjon opp mot innvandring, flyktning og U-lands problematikk, men det berører i høyeste grad finansiering og fordeling av velferden. Det setter de «tause pensjonistenes» situasjon i perspektiv. De som har vært med på å bygge landet og gi oss økonomi til høy velferd og nettopp hjelp til flyktninger.

Meninger: «Hva har skjedd med oss som gjør det så lett å hate?»

Kanskje enda verre er det å høre om statseide Equinor som på grunn av inkompetanse har tapt 200 mrd. på oljesand, uten konsekvenser for noen. Det tilsvarer 200.000 til 1 mill. pensjonister, eller en økning av minstepensjonen til over 300 tusen for all framtid. Selv om vi må skape alternativ sysselsetting etter oljealderen og omstrukturer samfunnet i en mye mer produktiv retning hvor vår overdimensjonerte offentlige sektor bygges ned, må pensjonistenes situasjon bedres betydelig.

Les også: Kritisk til dobbeltrom på sykehjem i Fredrikstad (+)

Unnskyldningene under TV-debatten var rett og slett pinlig ut fra at pengene er der. Skjer det en katastrofe er det ikke måte på hvor løst milliardene sitter og hvor hurtig beslutninger blir tatt. Bedre pensjon kan ordnes like hurtig, men det ender vel med politisk krangel i årevis.