Demokraten

Fra bygdesamling til kystkultursenter på 50 år

Historien om Hvaler kulturvernforening er mangesidig. Få trodde nok foreningen skulle få dagens dimensjoner da Hvaler bygdesamling ble stiftet i 1971.