Demokraten

Fra bygdesamling til kystkultursenter på 50 år

Historien om Hvaler kulturvernforening er mangesidig. Få trodde nok foreningen skulle få dagens dimensjoner da Hvaler bygdesamling ble stiftet i 1971.

Brottet amfi har blitt en viktig plass for kulturformidling på Hvaler. Nå utvikles området til et kystkultursenter. Hvaler kulturvernforening kan i år markere 50 års jubileum. Utallige prosjekter er gjennomført og nye i arbeid, gjennomført med frivillig innsats. På innfelt foto: Andreas Pagander, Paul Henriksen og Thor Ivar Olsen.